Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

28Geg 2022

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Data, valanda Parapijos pavadinimas 2022 05 […]

29Geg 2022

                                                                                                                Šiauliai, 2022 kovo 1 diena Mieli kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys! 1997 metų gegužės 28 dieną šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją. Tai pranašiškas popiežiaus žvilgsnis į Lietuvą, trokštant artimesnio bendradarbiavimo su visomis parapijomis. Šiaulių vyskupijoje yra 68 parapijos ir darbuojasi 53 dieceziniai kunigai. Eidami Sinodo keliu, norime kartu […]

29Geg 2022

Šie metai yra jubiliejiniai – 25 metai vyskupijai ir 25 metai Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vyskupiškajai tarnystei. Kviečiame visus iškilmingai ir džiugiai švęsti šias sukaktis.  Nuo Pelenų trečiadienio prasideda Šiaulių vyskupijos dangiškosios globėjos Švč. M. Marijos paveikslo kelionė per vyskupijos parapijas. —————————————————– KELIONĖS GRAFIKAS: ŠIAULIŲ DEKANATAS  2022 03 02 – 2022 05 29 * Šiaulių katedra   […]

05Bir 2022

Kviečiame į Sekminių šventę, kuri vyks savivaldybės skvere. Birželio 5 d. (sekmadienis) 15 val., organizatoriai: Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras ir Šiaulių ekumeninė grupė. Programoje: giesmės, pamaldos.

Kronika

25Geg 2022

Gegužės 25 d. Senosios Žagarės bažnyčioje organizuotas Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Dalyvavo postulatorius kun. Mindaugas Grigalius, teisingumo gynėjas kun. Gintaras Antanas Jonikas, teisėjas kun. Tomas Kedušis, Žagarės klebonas kun. Andrius Valčiukas, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.                   […]

18Geg 2022

KVIEČIAME Į KNYGOS „KARMELIO GROŽIS“ PRISTATYMĄ GEGUŽĖS 18 D. 18.00 VAL. ŠIAULIŲ PASTORACINIO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE (Tilžės g. 186, Šiauliai) Dalyvauja karmelitas t. Mariusz Placek

24Bal 2022

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

23Bal 2022

Balandžio 23 d., šeštadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) koncertas ,,Skambančios Šiaulių bažnyčios“ Mišrus jaunimo choras ,,Exaudi“ (Meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė) Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos choras (Meno vadovė ir dirigentė Živilė Tamaševičienė) Programoje: kūriniai iš naujai išleisto J. Naujelio natų rinkinio ,,Motetta“. Koncertas nemokamas.  

20Bal 2022

Balandžio 20 d., trečiadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) ,,Stačiatikių muzika“ Vyrų choras ,,Logos“ (Latvija). Meno vadovas ir dirigentas Ioanne Shenrock. Festivalio ,,Resurrexit“ programą šiemet praturtins stačiatikių muzika, prieš daugiau nei šimtmetį skambėjusi po Šv. Jurgio bažnyčios skliautais. Ją atliks svečiai iš Latvijos, kurių repertuare – stačiatikių giesmės: nuo senovinių giedojimų iki šiuolaikinės įvairių regionų […]

19Bal 2022

Kviečiame skirti 1,2 % Šiaulių vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro veiklai. Šiaulių vyskupijos kurija yra vyskupo kanceliarija, organizuojanti vyskupijos darbą. Šiaulių vyskupiją labiausiai garsina tokie renginiai, kaip kasmetinė Šeimų šventė sausio mėn., Kryžių kalno atlaidai liepos mėn., piligriminis žygis už laisvę „Tytuvėnai – Šiluva“ rugpjūčio mėn., tradicinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ rugsėjo mėn.; […]

17Bal 2022

GAILESTINGOJI MEILĖ.  Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės. Nuoširdžiausiai sveikinu visus, sulaukusius džiugaus Kristaus Prisikėlimo ryto. Prisikėlęs Kristus sako: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir  kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“(Jn 11, 25-26). Į šį […]

14Bal 2022

Balandžio 14 d., po Krizmos šv. Mišių, Šiaulių katedros bokšte Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino karilionus. Tai pirmas toks 36 varpų instrumentas Šiaurės Lietuvoje, atkeliavęs iš Nyderlandų. Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija įteikė padėką Petrui ir Rūtai Baronams už kariliono varpų finansavimą. Įprastai karilionas skambės tris kartus per dieną: 7 val., vidurdienį ir 18 val. […]

09Bal 2022

Gavėnios rekolekcijos Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje p r a s i d e d a balandžio mėn. 9 d. (šeštadienį) 17.00 val. (skiriamos jaunimui besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentus) t ę s i a s i balandžio mėn. 10 d. (Sekmadienį)

25Kov 2022

 2022 03 25, švenčiant Viešpaties Apreiškimo iškilmę, 18.00 val. (Lietuvos laiku) Popiežius Pranciškus Vatikane paaukos Ukrainą ir Rusiją Švč. Mergelės Marijos globai ir užtarimui.    Lietuvos vyskupai kviečia ir ragina tą dieną ir būtent tą valandą drauge su popiežiumi melsti Dievą taikos ir Dangiškosios Motinos užtarimo.    Kviečiame ateiti į savo bažnyčias 2022 03 25 18.00 […]

25Kov 2022

Kovo 25 d., penktadienį, atgailos laikas prie Švč. Sakramento – 24 val. Viešpačiui. Šią tradiciją 2014 m. įvedė pop. Pranciškus, kviesdamas, kad tokios pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš IV gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Tai puiki proga pabūti su Viešpačiu adoracijoje, susitaikinti. Šią dieną melsime taikos Ukrainai ir visam pasauliui, Kas galite, atsiliepkime […]

20Kov 2022

Kovo 20 d. Kiaunorių parapija (Kelmės r.) šventė Šv. Juozapo atlaidus. Šv. Mišias aukojo parapiją aptarnaujantis Pakapės klebonas kun. Donatas Grabažis. Daugiau Leono Nekrašo nuotr…

11Kov 2022

Kovo 11 d. Šiaulių „Gyvojo rožinio“ draugijos aktyvistai organizavo rožinio kelią Šiauliuose. Melstasi už taiką, žmonių atsivertimą ir savomis intencijomis. Kelias prasidėjo 13 val. Šiaulių Šv. apąštalų Petro ir Pauliaus katedroje šv. Mišių malda. Rožino malda kovo vienuoliktąją sujungtos keturios Šiaulių miesto šventovės: Katedra, Šv. Jurgio bažnyčia, Šv. Ignaco bažnyčia, „Motinos Teresės šeimų namų“ koplyčia. […]

06Kov 2022

Šiandien mano širdis džiaugiasi! Prieš kelias dienas kilusi mintis tapo realybe… Vakar, pirmąjį gavėnios sekmadienį, po šv. Mišių su tokiu gražiu būriu žmonių įvykdėm prasmingą misiją. Lydimi J. E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio, nuėjome iš Meškuičių į Kryžių kalną apmąstydami Kryžiaus kelio stotis. Einant Dievo Tarno kun. Algirdo Mociaus pėdomis ir prašant Jo užtarimo pas Viešpatį, […]

06Kov 2022

Kovo 6 d. Švč. Mergelės Marijos paveikslas paliko Šiaulių katedrą, ir buvo perduotas Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčiai, kurioje viešės iki kovo 13 d. Jubiliejiniais metais per Šiaulių vyskupiją keliaujantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą prie šv. Jurgio bažnyčios pasitiko parapijos klebonas kun Saulius Matulis, vikaras kun. Matas Kasparas, parapijos tikintieji. Kovo 13 d. Paveikslas bus perduotas […]