Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

26Bir 2022

Šie metai yra jubiliejiniai – 25 metai vyskupijai ir 25 metai Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vyskupiškajai tarnystei. Kviečiame visus iškilmingai ir džiugiai švęsti šias sukaktis.  Nuo Pelenų trečiadienio prasidėjo Šiaulių vyskupijos dangiškosios globėjos Švč. M. Marijos paveikslo kelionė per vyskupijos parapijas. —————————————————– KELIONĖS GRAFIKAS: ŠIAULIŲ DEKANATAS  2022 03 02 – 2022 05 29 * Šiaulių katedra   […]

29Bir 2022

                                                                                                                Šiauliai, 2022 kovo 1 diena Mieli kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys! 1997 metų gegužės 28 dieną šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją. Tai pranašiškas popiežiaus žvilgsnis į Lietuvą, trokštant artimesnio bendradarbiavimo su visomis parapijomis. Šiaulių vyskupijoje yra 68 parapijos ir darbuojasi 53 dieceziniai kunigai. Eidami Sinodo keliu, norime kartu […]

03Lie 2022

Liepos 3 d. (sekmadienį) 15.00 val. maloniai kviečiame visus vyskupijos tikinčiuosius į Šiaulių vyskupijos Sinodo kelio Padėkos šv. Mišias.   Skelbiame Šiaulių vyskupijos Sinodo kelio įžvalgų suvestinę: ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS SINODO KELIO ĮŽVALGŲ SUVESTINĖ 2022 m. birželio 20 d.  Šiaulių vyskupijos sudėtis  Šiaulių vyskupijoje gyvena apie 223 tūkst. gyventojų, iš jų apie 194 tūkst. pakrikštytųjų, apie 18 […]

Kronika

26Bir 2022

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Data, valanda Parapijos pavadinimas 2022 05 […]

05Bir 2022

Kviečiame į Sekminių šventę, kuri vyks savivaldybės skvere. Birželio 5 d. (sekmadienis) 15 val., organizatoriai: Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras ir Šiaulių ekumeninė grupė. Programoje: giesmės, pamaldos.

01Bir 2022

Šiemet Tarptautinę vaikų gynimo dieną buvo organizuoti net du piligriminiai žygiai į Kryžių kalną. Tradicinį piligriminį žygį į Kryžių kalną vedė pats Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis, o kitas, pasitarus su vyskupu ir gavus jo pritarimą, buvo organizuotas Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios klebono Vytauto Ripinskio ir Meškuičių gimnazijos bendruomenės. Apibendrindamas piligrimystės patirtį, Meškuičių klebonas Vytautas […]

01Bir 2022

,,Žmogus – Dievo dovana. Trokštu kiekviename žmoguje matyti Kristų ir patarnauti su meile“ (Vyskupas E. Bartulis). Birželio 1 dieną, Dainų progimnazijos šauniausieji 4 – 8  klasių mokiniai, drauge su pradinių klasių mokytoja Reda Jaseliūniene ir tikybos mokytoja Laisva Jankauskiene, dalyvavo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio organizuotame piligriminiame žygyje, nuo Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros […]

01Bir 2022

Šiaulių vyskupijoje jau tradicija yra tapęs birželio 1-osios piligriminis žygis nuo Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros į Kryžių kalną, paminint Vaikų gynimo dieną. Šiais metais šiame žygyje dėkojome Dievui ir už Šiaulių vyskupiją, kuri mini 25-ąsiais įkūrimo metines.  Žygis buvo šaunus, nepaisant lietaus ir visų išbandymų, mūsų susirinko apie 280 iš įvairių vyskupijos […]

25Geg 2022

Gegužės 25 d. Senosios Žagarės bažnyčioje organizuotas Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Dalyvavo postulatorius kun. Mindaugas Grigalius, teisingumo gynėjas kun. Gintaras Antanas Jonikas, teisėjas kun. Tomas Kedušis, Žagarės klebonas kun. Andrius Valčiukas, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.                   […]

18Geg 2022

KVIEČIAME Į KNYGOS „KARMELIO GROŽIS“ PRISTATYMĄ GEGUŽĖS 18 D. 18.00 VAL. ŠIAULIŲ PASTORACINIO CENTRO DIDŽIOJOJE SALĖJE (Tilžės g. 186, Šiauliai) Dalyvauja karmelitas t. Mariusz Placek

24Bal 2022

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18). Skelbiame […]

23Bal 2022

Balandžio 23 d., šeštadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) koncertas ,,Skambančios Šiaulių bažnyčios“ Mišrus jaunimo choras ,,Exaudi“ (Meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė) Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos choras (Meno vadovė ir dirigentė Živilė Tamaševičienė) Programoje: kūriniai iš naujai išleisto J. Naujelio natų rinkinio ,,Motetta“. Koncertas nemokamas.  

20Bal 2022

Balandžio 20 d., trečiadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) ,,Stačiatikių muzika“ Vyrų choras ,,Logos“ (Latvija). Meno vadovas ir dirigentas Ioanne Shenrock. Festivalio ,,Resurrexit“ programą šiemet praturtins stačiatikių muzika, prieš daugiau nei šimtmetį skambėjusi po Šv. Jurgio bažnyčios skliautais. Ją atliks svečiai iš Latvijos, kurių repertuare – stačiatikių giesmės: nuo senovinių giedojimų iki šiuolaikinės įvairių regionų […]

19Bal 2022

Kviečiame skirti 1,2 % Šiaulių vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro veiklai. Šiaulių vyskupijos kurija yra vyskupo kanceliarija, organizuojanti vyskupijos darbą. Šiaulių vyskupiją labiausiai garsina tokie renginiai, kaip kasmetinė Šeimų šventė sausio mėn., Kryžių kalno atlaidai liepos mėn., piligriminis žygis už laisvę „Tytuvėnai – Šiluva“ rugpjūčio mėn., tradicinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ rugsėjo mėn.; […]

17Bal 2022

GAILESTINGOJI MEILĖ.  Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės. Nuoširdžiausiai sveikinu visus, sulaukusius džiugaus Kristaus Prisikėlimo ryto. Prisikėlęs Kristus sako: “Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas. Ir  kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“(Jn 11, 25-26). Į šį […]