Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

14Bal 2022

Balandžio 14 d., po Krizmos šv. Mišių, Šiaulių katedros bokšte Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino karilionus. Tai pirmas toks 36 varpų instrumentas Šiaurės Lietuvoje, atkeliavęs iš Nyderlandų. Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija įteikė padėką Petrui ir Rūtai Baronams už kariliono varpų finansavimą. Įprastai karilionas skambės tris kartus per dieną: 7 val., vidurdienį ir 18 val. […]

09Bal 2022

Gavėnios rekolekcijos Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje p r a s i d e d a balandžio mėn. 9 d. (šeštadienį) 17.00 val. (skiriamos jaunimui besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentus) t ę s i a s i balandžio mėn. 10 d. (Sekmadienį)

25Kov 2022

 2022 03 25, švenčiant Viešpaties Apreiškimo iškilmę, 18.00 val. (Lietuvos laiku) Popiežius Pranciškus Vatikane paaukos Ukrainą ir Rusiją Švč. Mergelės Marijos globai ir užtarimui.    Lietuvos vyskupai kviečia ir ragina tą dieną ir būtent tą valandą drauge su popiežiumi melsti Dievą taikos ir Dangiškosios Motinos užtarimo.    Kviečiame ateiti į savo bažnyčias 2022 03 25 18.00 […]

25Kov 2022

Kovo 25 d., penktadienį, atgailos laikas prie Švč. Sakramento – 24 val. Viešpačiui. Šią tradiciją 2014 m. įvedė pop. Pranciškus, kviesdamas, kad tokios pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš IV gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Tai puiki proga pabūti su Viešpačiu adoracijoje, susitaikinti. Šią dieną melsime taikos Ukrainai ir visam pasauliui, Kas galite, atsiliepkime […]

20Kov 2022

Kovo 20 d. Kiaunorių parapija (Kelmės r.) šventė Šv. Juozapo atlaidus. Šv. Mišias aukojo parapiją aptarnaujantis Pakapės klebonas kun. Donatas Grabažis. Daugiau Leono Nekrašo nuotr…

11Kov 2022

Kovo 11 d. Šiaulių „Gyvojo rožinio“ draugijos aktyvistai organizavo rožinio kelią Šiauliuose. Melstasi už taiką, žmonių atsivertimą ir savomis intencijomis. Kelias prasidėjo 13 val. Šiaulių Šv. apąštalų Petro ir Pauliaus katedroje šv. Mišių malda. Rožino malda kovo vienuoliktąją sujungtos keturios Šiaulių miesto šventovės: Katedra, Šv. Jurgio bažnyčia, Šv. Ignaco bažnyčia, „Motinos Teresės šeimų namų“ koplyčia. […]

06Kov 2022

Šiandien mano širdis džiaugiasi! Prieš kelias dienas kilusi mintis tapo realybe… Vakar, pirmąjį gavėnios sekmadienį, po šv. Mišių su tokiu gražiu būriu žmonių įvykdėm prasmingą misiją. Lydimi J. E. Vyskupo Eugenijaus Bartulio, nuėjome iš Meškuičių į Kryžių kalną apmąstydami Kryžiaus kelio stotis. Einant Dievo Tarno kun. Algirdo Mociaus pėdomis ir prašant Jo užtarimo pas Viešpatį, […]

06Kov 2022

Kovo 6 d. Švč. Mergelės Marijos paveikslas paliko Šiaulių katedrą, ir buvo perduotas Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčiai, kurioje viešės iki kovo 13 d. Jubiliejiniais metais per Šiaulių vyskupiją keliaujantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą prie šv. Jurgio bažnyčios pasitiko parapijos klebonas kun Saulius Matulis, vikaras kun. Matas Kasparas, parapijos tikintieji. Kovo 13 d. Paveikslas bus perduotas […]

04Kov 2022

  Artėja kas du metus vykstantis Jaunimo sielovados forumas. Tai puiki galimybė užmegzti kontaktus ir atnaujinti motyvaciją pastoraciniam darbui su jaunimu. Data: 2022 m. kovo mėn. 4–5 d. Vieta: Vilnius Pradžia: penktadienis 11 val.; pabaiga: šeštadienis 17 val. Dalyviams bus suteikiama: – dviejų dienų programa (2 pagrindiniai pranešimai, 15 teminių grupių); – šventinė penktadienio vakarienė […]

02Kov 2022

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a) „Gavėnia yra palankus asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metas, vedantis mus į mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus Velykas. 2022 m. gavėnios kelionėje mums bus naudinga apmąstyti šventojo Pauliaus raginimą galatams: „Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu […]

16Vas 2022

Vasario 16 d. šiauliečiai dalyvavo Rožinio kelio eisenoje Šiaulių miesto gatvėmis. Eiseną organizavo Rožinio kelio grupė-bendruomenė iš Kauno. Renginys prasidėjo 12 val. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rožinio malda už Lietuvą, jos laisvę, viltį ir mūsų Tėvynės tyrinimą. Po šv. Mišių klebonas G. A. Jonikas eisenos dalyvius palaimino ir palydėjo link katedros. Einant […]

06Vas 2022

2022 m sausio 23 d. susitikimas vyko Linkuvoje, kur vietos bendruomenę subūrė Sinodinio kelio Linkuvoje koordinatoriai kun. Tomas Janavičius ir s. Darata Šlušnytė. Sausio 25 d. mintimis dalijosi Šiaulių „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės nariai. Susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Vasario 6 d. susitikimas organizuotas Užventyje. Moderatorės – Užvenčio bendruomenės pirmininkė Dalia Barauskienė  ir Užvenčio kultūros centro […]

05Vas 2022

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė ir Sinodo koordinatorė Šiaulių vyskupijoje Danutė Kratukienė susitiko dekanatuose su parapijų kunigais ir moderatoriais. Susitikimuose parapijų klebonai ir moderatoriai pasidalino apie organizuojamus konsultacinius pasitarimus,dalyvių įžvalgas ir kylančius iššūkius. Danutė Kratukienė atsakė į pateiktus klausimus, priminė dalinių refleksijų svarbą, pasiūlė nuotolinius palaikymo […]

04Vas 2022

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras drauge su kitų vyskupijų jaunimo centrais organizuoja Jaunimo sielovados forumą, vyksiantį kovo 4-5 d. Vilniuje ir kviečia dalyvauti visus, dirbančius su jaunimu, žmones (mokytojus, katechetus, jaunimo grupelių vadovus ir pan.). Jaunimo sielovados forumas Data: 2022 m. kovo mėn. 4–5 d. Vieta: Vilnius Pradžia: penktadiens 11 val. Pabaiga: šeštadienis 17 val. Dalyviai: […]

24Sau 2022

Sausio 24 d. į Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros bokštą buvo įkelti kariliono varpai. 36 įvairaus dydžio varpai beveik prieš metus atkeliavo iš Nyderlandų, bet pandeminė situacija ir karantinas sutrukdė įvykdyti planus, tad šios džiugios istorinės akimirkos laukta beveik metus. Varpai katedros bokšte sudarys kompoziciją, panašią į U formą. Pagrindiniam varpui suteiktas šv. […]

23Sau 2022

Sausio 23 d. ekumeninės pamaldos vyko Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Šių metų Maldos už krikščionių vienybės savaitės tema: „Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti“ (Mato 2, 2). Pamaldas vedė kun. Arūnas Jankauskis ir past. Anželika Krikštaponienė. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis, Veikliųjų žmonių bendrijos Šiaulių skyriaus […]