Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

11Geg 2024

2024 05 11, šeštadienį, 13:00-18:00 Šiaulių vyskupijos pastoracijos centre vyks mokymai „Darbo su grupe principai“, skirti visiems, tarnaujantiems bažnyčioje ir vienaip ar kitaip susiduriantiems su žmonių grupėmis: kunigams. katechetams, jaunimo vadovams, sužadėtinių kursų ir kitų programų vedėjams, Caritas nariams, mokytojams, socialiniams darbuotojams ir kt. Mokymus organizuoja Šiaulių vyskupijos jaunimo centras. Mokymai nemokami – dalyviui reikalinga klebono rekomendacija. (t.y. […]

10Geg 2024

Tikėjimo mokymo dikasterija Deklaracija Dignitas infinita dėl žmogaus orumo Pristatymas 2019 m. kovo 15 d. vykusiame tuometinės Tikėjimo mokymo kongregacijos kongrese buvo nutarta parengti tekstą, kuriame būtų „pabrėžiamas žmogaus asmens orumo sampratos nepakeičiamumas krikščioniškoje antropologijoje, taip pat nušviečiama šios sampratos reikšmė ir teigiamas poveikis socialiniu, politiniu ir ekonominiu lygmeniu, atsižvelgiant į naujausią šios temos plėtotę akademinėje sferoje […]

03Geg 2024

Pamaldumo Švč. Širdžiai jubiliejus „Pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai iš esmės yra ne kas kita, kaip pamaldumas meilei, kurią Dievas mums rodo per Jėzų“, – rašo popiežius Pijus XII enciklikoje „Haurietis Aquas“, skatinančiai praktikuoti šį pamaldumą. Šiais metais vienas iš istorinių šio pamaldumo centrų – Švenčiausiosios Širdies šventovė Burgundijos mieste Paray-le Monial – kviečia kartu minėti […]

29Bal 2024

Sutvirtinimo sakramento teikimas Šiaulių vyskupijoje   Parapija Data Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia Gegužės 2, 3, 4 d. 17.00 val. Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia Gegužės 4 d. 12.00 val. Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Gegužės 18 d. 10.30 val. Meškuičių Šv. vysk. Stanislovo bažnyčia Gegužės 18 d. 17.00 val. Šiaulių Šv. apašt. […]

28Bal 2024

Startuoja PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ 2024: nuo Šviesos kelio iki pasimatymų vakaro (2024 04 12–28) Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados komanda balandžio 12–28 d. rengia „Pašaukimų savaitę 2024“, o tiksliau – dvi savaites, ir kviečia dalyvauti net penkiuose renginiuose: mitų apie pašaukimus griovimo vakare, sportadienyje, Kunigų seminarijos lobių paieškose, Šviesos kelyje ir pasimatymų vakare. Taip siekiama paminėti 61-ąją […]

21Bal 2024

„Pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai iš esmės yra ne kas kita, kaip pamaldumas meilei, kurią Dievas mums rodo per Jėzų“, – rašo popiežius Pijus XII enciklikoje „Haurietis Aquas“, skatinančiai praktikuoti šį pamaldumą. Šiais metais vienas iš istorinių šio pamaldumo centrų – Švenčiausiosios Širdies šventovė Burgundijos mieste Paray-le Monial – kviečia kartu minėti 350 metų jubiliejų, kuris […]

21Bal 2024

Popiežius Pranciškus Žinia 61-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga 2024 m. balandžio 21 d. Pašaukti sėti viltį ir kurti taiką Brangūs broliai ir seserys! Pasaulinė maldos už pašaukimus diena kasmet kviečia mus apmąstyti brangią pašaukimo dovaną, kurią Viešpats skiria kiekvienam iš mūsų, savo ištikimai keliaujančiai tautai, kad galėtume dalyvauti jo meilės plane ir įkūnyti […]

19Bal 2024

Balandžio 17 d. vyko Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre permanentinis kunigų susirinkimas. Susitikimo metu pranešimą, kun. Česlovui Kavaliauskui atminti, skaitė dr. Jurgita Fedorinienė.

13Bal 2024

Popiežius Pranciškus Žinia jaunimui minint posinodinio apaštališkojo paraginimo Christus vivit paskelbimo 5-ąsias metines 2024 m. kovo 25 d. Brangus jaunime, Kristus gyvas ir nori, kad jūs būtumėte gyvi! Šis įsitikinimas visada pripildo mano širdį džiaugsmo ir dabar skatina mane parašyti jums šią žinią, praėjus penkeriems metams po apaštališkojo paraginimo Christus vivit paskelbimo, – šis paraginimas […]

13Bal 2024

Balandžio 14 dieną per sekmadienio Šv. Mišias visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai, o nuo antradienio iki ketvirtadienio miestuose bei miesteliuose Caritas savanoriai rinks paramą ilgo galiojimo maisto produktais, higienos ir buitinės chemijos priemonėmis. Ypač prašoma aukoti sauskelnių suaugusiems bei vaikams. „Trečius metus besitęsianti plataus masto karinė agresija Ukrainoje pražudė daugybę gyvybių, karo pasekmes […]

05Bal 2024

KVIEČIAME į 70-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57). Švč. Sakramento adoracija prasidės balandžio 5 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Atvelykis, Gailestingumo sekmadienis, balandžio 7 d. Padėkos intencija už Šiaulių vyskupiją ir vyskupą, mūsų parapiją, Tėvynę Lietuvą. Meldžiame taikos pasaulyje. 21:00 val. šv. Mišias aukos JE […]