Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

01Rgp 2021

Rugpjūčio 1 d. Lygumuose tikintieji šventė Porciunkulės atlaidus. Lygumų klebonas kun. Vytautas Žvirzdinas pravesti atlaidus patikėjo pranciškonui kun. Severin Holocher OFM iš Kryžių kalno vienuolyno. Leono Nekrašo nuotr: Daugiau nuotraukų…

31Lie 2021

Liepos 31 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenė džiugiai šventė Šv. Ignaco Lojolos jubiliejinius metus. Leono Nekrašo nuotraukos: Daugiau nuotraukų…

25Lie 2021

Liepos 25 d. švęsti Kryžių kalno atlaidai, skirti šeimos metams ir pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai. Atlaidų moto: „Šeimos metai – Meilės džiaugsmas šeimoje“. Dalis piligrimų tradiciškai į Kryžių kalno atlaidus nuo Šiaulių katedros ėjo pėsčiomis. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kryžių kalne buvo klausoma išpažinčių. Iškilminga eisena iki istorinės koplyčios atėjo Eucharistinės […]

24Lie 2021

Liepos 25 d. vakarą Kryžių kalne susirinko maldininkai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Kryžiaus keliui. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos rektorato organizuotos Šeimų stovyklos dalyviai inscenizavo pirmąsias Kryžiau kelio stotis. Daugiau Leono Nekrašo nuotraukų…  

23Lie 2021

LIEPOS 23 D. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje 20.00 val. Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ koncertas. J. S. Bachas „Fugos menas“ (aranžuotė K. Amis). Dirigentas K. Variakojis 23.00 val. Naktinė ekskursija „Bažnyčia ir vienuolynas. Vakaro sutemos“. Gidė R. Krencienė LIEPOS 25 D. 20.00 val. Meninė interpretacija ,,Akimirkų ašaros“. Režisierė A. Gričiūtė, choreografė H. […]

23Lie 2021

LIEPOS 23 D. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje 19.00 val. Ekskursija „Puikiausia ant visų žemaičių (M. Valančius)“. Gidas A. Zaleskis lauks Katedros šventoriuje 20.00 val. XVIII tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertas. V. Barkausko „Prisikėlimo oratorija“, R. Schumanno „Requiem“. Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Solistai: M. Arutiunova (sopranas), G. Kuzmickaitė […]

18Lie 2021

Liepos 16-18 dienomis Linkuvoje vyko tituliniai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Liepos 18 d. šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, brolis karmelitas t. Mariusz Placek. Gausiai susirinkusius atlaidų dalyvius Šiaulių vyskupas ganytojiškai paragino siekti Karmelio kalno aukštumų. Atlaidų dienomis Linkuvos klebonui kun. Tomui Janavičiui taip pat […]

15Lie 2021

Liepos 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Žagarės vyšnių festivalyje. Šv. Mišias Jo Ekscelencija aukojo Senosios Žagarės šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šv. Mišias kartu su vyskupu aukojo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, Joniškio dekanas kun. Remigijus Jurevičius, Žagarės parapijos klebonas kun. Andrius Valčiukas, Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos dalyviai: […]

13Lie 2021

Liepos 13 d., kaip ir kiekvieno mėnesio 13 dieną, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Šiluvą ir koncelebravo šv. Mišias. Leono Nekrašo nuotr. po šv. Mišių tradiciškai užsuko pasimelsti į „Ligonių sveikatos“ koplyčią. Daugiau nuotraukų…

07Lie 2021

2021 metų liepos 7 dieną, eidamas 82-uosius metus, po ilgos ligos, Joniškio ligoninėje mirė Šiaulių vyskupijos kunigas jubiliatas Kęstutis Daknevičius. Kęstutis Daknevičius gimė 1940 metų kovo 15 d. Šiaulių mieste, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje. 1956 m. baigė Šiaulių V-sios vidurinės m-los VI-ją klasę ir sekančiais metais pradėjo dirbti Šiaulių Ryšių kontoroje telefonistu. 1960 […]

02Lie 2021

Tęstinio leidinio „Lietuvos sakralinė dailė“ antrojo tomo antrosios dalies antroji knyga „Kairiai – Kurtuvėnai“ tęsia 2008 m. pradėtų Šiaulių vyskupijos bažnyčių ir koplyčių architektūros ir dailės paveldo tyrinėjimų publikavimą. Šioje knygoje pristatomi Kairių, Kuršėnų ir Kurtuvėnų bažnyčių, Kryžių kalno komplekso ir pranciškonų vienuolyno, Kybarčių bei Kalviškių koplyčių istorija, architektūra, altoriai, paveikslai, skulptūros, liturginiai indai, rūbai, reikmenys, procesijų atributai, varpai ir […]

01Lie 2021

Birželio 29 d. – liepos 1 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centras rengė stovyklą Šv. Mišių patarnautojams, į kurią susirinko jaunuoliai iš įvairių Šiaulių vyskupijos vietų: Gruzdžių, Žagarės, Baisogalos, Pakruojo, Pašvitinio. Stovyklą pradėjome Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidų šv. Mišiomis. Prieš 24 metus birželio 29 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis priėmė vyskupo šventimus – džiaugėmės, […]

26Bir 2021

                        Ar žinote, kur Kelmės rajone ir Šiaulių mieste yra šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija? Kur įvyko pirmasis Marijos apsireiškimas Europoje? Kiek kryžių yra Kryžių kalne? Kurios Šiaulių rajono  bažnyčios grožiu pasidžiaugė žemaičių vyskupas Motiejus Valančius apysakoje „Palangos Juzė“? Visa tai ir daugiau Jūs sužinosite dalyvaudami piligriminiuose žygiuose (PLANAS).                       Piligrimystės mėnesį pradėsime […]

18Bir 2021

Valstybinis choras „Polifonija“ Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje birželio 18 d. ir Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje birželio 19 dieną, organizuoja nemokamą koncertą „Kantičkos lietuviškos“, kurios ne tik pripildys bažnyčios skliautus senosios lietuvių chorinės muzikos garsų, bet ir bus patrauklus šių dienų klausytojui, kadangi aranžuotos šiuolaikiškai ir papildytos elektroninės muzikos efektais.

18Bir 2021

birželio 18 d. (penktadienį) Dievo tarno Julijono Steponavičiaus 30 m. gimimo dangui minėjimas ———————————————————- Minėjimai ir šventės tautiniame Lietuvos liturginiame kalendoriuje Mūsų kasdienybėje labiau įprasti vadinamieji kalendoriniai metai su darbo dienomis, savaitgaliais ir šventėmis. O štai Bažnyčia švenčia liturginius metus, turtingus šventųjų minėjimais, iškilmėmis ir šventėmis. Birželio pabaiga – liepos pradžia dovanoja tik lietuviams brangius […]