Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

02Rgp 2022

Siekdami mažinti socialinę atskirtį ir padėti bendruomenės nariams gyventi savarankiškai ir grįžti į visuomenę bei darbo rinką, nuo 2022 birželio 22 dienos Šiaulių vyskupijos Caritas pradėjo vykdyti naują projektą: „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ „Vilties Kodas“.   Projektinės idėjos tikslas reintegruoti ar integruoti socialiai pažeidžiamus, socialinę riziką ir atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką. Paprasčiau tariant, tarpininkausime įdarbinant pažeidžiamų grupių žmones. […]

31Lie 2022

Nuotraukos iš Kryžių kano piligriminio žygio. Fotografas: Leonas Nekrašas.

31Lie 2022

                                                                                                                Šiauliai, 2022 kovo 1 diena Mieli kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys! 1997 metų gegužės 28 dieną šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė Šiaulių vyskupiją. Tai pranašiškas popiežiaus žvilgsnis į Lietuvą, trokštant artimesnio bendradarbiavimo su visomis parapijomis. Šiaulių vyskupijoje yra 68 parapijos ir darbuojasi 53 dieceziniai kunigai. Eidami Sinodo keliu, norime kartu […]

22Lie 2022

2022-07-16 Šiaulių vyskupijos Caritas organizavo kelionę į Pažaislio bažnyčią ir vienuolyną, Kauno botanikos sodą bei trumpą pasivaikščiojimą po Kauno senamiestį Šiaulių miesto senjorams. Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis yra vienas puikiausių architektūros šedevrų Šiaurės rytų Europoje. Šventovę – vienuolyną 17a. vienuoliams kamalduliams pastatydino LDK kancleris Kristupas Žygimantas Pacas. Iš Pažaislio vienuolyno vykome į Kauno botanikos […]

13Lie 2022

Sidabrinį vyskupystės jubiliejų švenčiantis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gavo Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimą, kuriame rašoma: Garbingajam Broliui EUGENIJUI BARTULIUI, Šiaulių vyskupui Mielai sveikiname ir Savo maldomis palydime jį, laimingai švenčiantį sidabrinį vyskupystės jubiliejų. Iš Savo broliškos meilės paskatų reiškiame padėką už uolumą Šiaulių bažnytinėje bendruomenėje, taip pat beveik dešimt metų trukusią stropią Lietuvos kariuomenės ordinaro […]

06Lie 2022

Šiaulių Rožinio kelio piligrimai visus sveikina su valstybingumo diena. Liepos 6 dieną keliavome miesto gatvėmis melsdamiesi ir apmąstydami visus rožinio slėpinius. Dėkojame Dievui už nuostabų orą, maldos vienybę ir suteiktas malones. Birželio mėnesį keliavome į Kryžių kalną, dėkojame Angelų svetainės šeimininkei už suteiktą vakarienę. Rugpjūčio mėn. 8 dieną 18 val. Šv. Mišios Šv. Mergelės Marijos […]

03Lie 2022

Liepos 3 d. (sekmadienį) 15.00 val. maloniai kviečiame visus vyskupijos tikinčiuosius į Šiaulių vyskupijos Sinodo kelio Padėkos šv. Mišias.   Skelbiame Šiaulių vyskupijos Sinodo kelio įžvalgų suvestinę: ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS SINODO KELIO ĮŽVALGŲ SUVESTINĖ 2022 m. birželio 20 d.  Šiaulių vyskupijos sudėtis  Šiaulių vyskupijoje gyvena apie 223 tūkst. gyventojų, iš jų apie 194 tūkst. pakrikštytųjų, apie 18 […]

28Bir 2022

2022-06-28 Šiaulių vyskupijos Caritas, vykdydamas projektą „Gyvenimo spalvos“, finansuojamą JAV Katalikų Vyskupų Konferencijos, pakvietė Šiaulių vyskupijos tikinčiuosius į  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos namus, į susitikimą su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu. Arkivyskupas bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Po šv. Mišių parapijos namuose vyko atviras, nuoširdus pokalbis apie mumyse glūdinčius vidinius išgyvenimus, jų atpažinimą, norą pagerinti […]

26Bir 2022

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Data, valanda Parapijos pavadinimas 2022 05 […]

05Bir 2022

Kviečiame į Sekminių šventę, kuri vyks savivaldybės skvere. Birželio 5 d. (sekmadienis) 15 val., organizatoriai: Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras ir Šiaulių ekumeninė grupė. Programoje: giesmės, pamaldos.

01Bir 2022

Šiemet Tarptautinę vaikų gynimo dieną buvo organizuoti net du piligriminiai žygiai į Kryžių kalną. Tradicinį piligriminį žygį į Kryžių kalną vedė pats Ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis, o kitas, pasitarus su vyskupu ir gavus jo pritarimą, buvo organizuotas Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios klebono Vytauto Ripinskio ir Meškuičių gimnazijos bendruomenės. Apibendrindamas piligrimystės patirtį, Meškuičių klebonas Vytautas […]