Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

24Lap 2017

MIELI SUŽADĖTINIŲ RENGĖJAI   Tęsiame Sužadėtinių programos mokymų ciklą. Kviečiame registruotis į mokymus, kurie vyks: Spalio 27 dieną 17 val.  – 3-ioji tema „Keistis kartu“ Lapkričio 24 dieną 17 val. – 4-oji tema „Atleisti ir švęsti“ Mokymai vyks Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre Tilžės g. 186, Šiauliai Į mokymus kviečiami ne tik jau savanoriaujantys Šeimos centre, […]

25Lap 2017

Lapkričio 25 d. 12 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje šv. Mišios. Radviliškio švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Marijos legiono „Nuliūdusiųjų Paguoda“ prezidiumo 20 metų ir Šiaulių vyskupijos Marijos legiono „Nekaltai Pradėtosios“ kurijos 10 metų SUKAKČIŲ MINĖJIMAI K V I E Č I A M E !

26Lap 2017

Lapkričio 26 d. KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖS 10.45 val. pal. arkiv. T. Matulionio relikvijos sutikimas. 11.00 val. Šiaulių katedroje šv. Mišios ir akolitų skyrimai.  Akolitų skyrimus Šiaulių vyskupas suteiks GEDIMINUI KASPERAVIČIUI ir MATUI KASPARUI.  12.15 val. Pastoracinio centro (Tilžės g. 186) salėje Virginijos Kochanskytės vienos aktorės spektaklis „Gyvenimas kaip graži kelionė“. Romantiškos ir ironiškos, šmaikščios ir […]

26Lap 2017

  Teatrologė Vitalija Truskauskaitė:  ,,Pastarųjų metų aktorės Virginijos Kochanskytės sukurtose programose ypatingas dėmesys  skiriamas  betarpiškam atlikėjų ir publikos bendravimui. Pati aktorė  yra pasakiusi: „Iš  žiūrovių po šio spektaklio esu sulaukusi  žinučių, kad keičia gyvenimą, skrenda į Paryžių ar kitą savo jaunystės svajonių miestą, kad ryžtąsi padaryti tai, apie ką slapta jau seniai svajojo. Mane tai […]

02Gru 2017

Gruodžio 02 d. (šeštadienį) Pirmą kartą Šiaulių vyskupijoje A T S I N A U J I N I M O   D I E N A   12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šv. Mišias Šiaulių katedroje jaunimui, kuris ruošiasi priimti SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ. Po Šv. Mišių jaunimas rinksis į didžiąją pastoracinio centro salę, kur […]

13Gru 2017

Gruodžio 13 d. 17.00 val. šv. Mišios Šeduvos bažnyčioje. Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių: s. Reginos Teresiūtės parodos, pristatančios arkiv. Teofiliaus Matulionio gyvenimą, atidarymas name, kuriame palaimintasis gyveno. Spektaklis apie Šeduvos kunigą, poetą Juozą Šnapštį (1877–1921) Šeduvos kultūros ir amatų centre.

16Gru 2017

Advento laikas – tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu. Kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas: Gruodžio 16 d. (šeštadienį) – 17 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams. Gruodžio 17 d. (III – ąjį  advento sekmadienį) – 8.00 val.; 9.30 val.; […]

Kronika

19Lap 2017

Brangūs broliai ir seserys, šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ji turi […]

18Lap 2017

Lapkričio 18 d. Šiaulių vyskupijos diena Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose. 11.00 val. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Dėl važiavimo kreiptis į Šiaulių katedros raštinę (Aušros takas 3), Tel. (41) 528077, Mob. +370 615 26 555.

17Lap 2017

5-12 kl. moksleiviai, ateitininkai ir besidomintys ateitininkų veikla,  kviečiami dalyvauti Aušros Vartų savaitgalyje Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje lapkričio 17-19 d. Savaitgalio tema – „Meilė prasideda namuose“. Dalyvio auka davusiam ateitininko įžodį – 6 € , nedavusiam – 8 €, tačiau tai neturėtų būti kliūtis dalyvauti renginyje. Prašome kreiptis į Šiaulių vyskupijos jaunimo centrą, tel. 8 636 68 760. […]

14Lap 2017

Lapkričio 14 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su gausiu būriu piligrimų vyko į Kaišiadoris parsivežti pal. arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Šiauliams dovanojo dvi palaimintojo relikvijas: vieną – Katedrai, antrąją – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai. Šių bažnyčių klebonai, teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus ir teol. lic. Saulius […]

11Lap 2017

Lapkričio 11 d. Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras organizavo išvyką į Naujojoje Akmenėje net trijose erdvėse vykusį 16-tąjį šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalį „Sielos“, kuriame pasirodė 30 įvairių grupių ir atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio.  Išvykos pradžioje aplankėme Žagarės regioninį parką ir senojoje bažnyčioje paprašėme Barboros Žagarietės užtarimo. 2002 metais Plungėje pirmąkart suorganizuotas festivalis uždegė šiuolaikinės krikščioniškos […]

01Lap 2017

Lapkričio 1 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Užventį (Kelmės r.), kur pašventino atnaujintą kapinių koplyčią.   Nedidelė, medinė koplyčia Užvenčio kapinėse buvo pastatyta 1839 m. Atnaujinimo darbams Užvenčio klebonui Aivarui Jurgilui pavyko suburti vietos gyventojus, ūkininkus, verslininkus. Prisidėjo Kelmės savivaldybė. Į atnaujintos koplyčios šventinimo iškilmes susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių. Dėkodamas prisidėjusiems prie koplyčios remonto […]

30Spa 2017

Programoje: – savęs ir kito pažinimas – mano gebėjimai ir stiprybės – bendravimo stiliai – kūrybinės dirbtuvės – prasmingas laikas kartu Vieta: Pastoracinis centras (Tilžės g. 186, Šiauliai) Pradžia: spalio 30 d. 11 val. Pabaiga: spalio 31 d. 16 val. Auka: 5 Eur Suteikiame maitinimą ir nakvynę (nakvynei reikės miegmaišio ir kilimėlio). Nepilnamečiai privalo turėti […]

29Spa 2017

Spalio 29 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė naująjį savo nuotraukų kalendorių 2018 metams. Naujajame 2018 m. nuotraukų kalendoriuje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis mūsų žvilgsnį kreipia į švenčiausiąją Mergelę Mariją. Pirmajame kalendoriaus lape Marija vadinama atjaučiančiąja Motina. Meksikoje pasirodžiusi indėnui Marija sakė: „Didžiai trokštu, kad šioje vietoje man būtų pastatyta bažnyčia, kurioje galėčiau skleisti savo meilę, […]

27Spa 2017

Spalio 27-29d. Biržuose vyks Mažoji moksleivių ateitininkų tema „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“. Šio renginio metu kviesime 7-12 kl. moksleivius pamąstyti apie skaistumo, santuokos ir šeimos prasmę.   Šiandien vis rečiau girdime, kad santuoka, šeima yra neįkainojamos vertybės, valstybės pamatas. Renginyje šeimos tema bus nagrinėjama tiek iš teologinės pusės, tiek per asmeninius liudijimus. Paskaitą skaitys Biržų […]

22Spa 2017

Prieš 100 metų mažame Fatimos miestelyje, Portugalijoje, trims piemenėliams pasirodė Švč. Mergelė Marija, kuri pakvietė žmones atgailauti ir melstis dėl taikos. Šio jubiliejaus proga Lietuvos vyskupai pakvietė lietuvius spalio 22 dieną vykti į Fatimą švęsti Lietuvos dieną, kuri yra sudėtinė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejaus iškilmių dalis. Šioje piligrimystėje dalyvavo daugiau nei […]

17Spa 2017

Vida URBONIENĖ  Din dan, din dan… skamba  Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios  varpai. Angelė mikliai ima maldaknygę, savo pamėgtą rankinę ir skubiu žingsniu leidžiasi laiptais žemyn. Lauke pūsteli žvarbus vėjelis, nusipurto, bet niekis. Nepraeis nei dešimt minučių ji jau  vers bažnyčios duris ir mediniais laiptais kops pas vargonininkę ir ankstėliau susirinkusius bažnyčios choristus. Sugaus vargonai, tarp […]

05Spa 2017

Šiaulių universiteto kapelionas ir studentai ateitininkai kviečia į susitikimą: Spalio 5 d. (ketvirtadienį) 17 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje, 412 auditorijoje (adresu Vytauto g. 84, Šiauliai). Programoje: Pažintis su Ateitininkų organizacija, galimybės įsitraukti į studentų ateitininkų veiklą Šiauliuose ŠU kapeliono veiklos pristatymas Svečiuose – Erasmus studentas iš Čekijos pristatys savo šalį bei pasidalintis studijų patirtimi Lietuvoje […]

05Spa 2017

Spalio 5 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatyta knyga „Paukštė išskrido… Pavasarėjant“.                                      MINTYS APIE KNYGĄ Dalė Sviderskienė, lituanistė Knyga „Paukštė išskrido… pavasarėjant“   Įžymių Lietuvos žmonių – iškilių kultūros darbuotojų, aktorių ir kitų meno pasaulio žmonių, iškilių mokslininkų, visų kitų taurių žmonių, pažinojusių mieląją Jadvygą, prisiminimai – tikri nedideli šedevriukai, persunkti meile ir pagarba […]

01Spa 2017

Spalio 1 d. 12 val., Šeduvoje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė. Mišias „Dievui ir Tėvynei“ (komp. V.Malinauskas) giedojo Baisogalos kultūros centro mišrus choras (vad. N.Bernadickienė), Rozalimo moterų choras „Gaudulė“ (vad. J.Skorupskienė), Šeduvos gimnazijos pučiamųjų orkestras (vad. K.Meškauskas), Vargonininkė R.Vaigauskaitė. Po Šv. Mišių agapės šventoriuje metu koncertavo Šeduvos kultūros ir amatų centro kapela […]

01Spa 2017

Vida URBONIENĖ  Skaistgirio Šv. Jurgio parapija antri metai įsijungusi į susivienijimą su nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Dalyvaujant projekte, parapijos tikintieji minėjo vairuotojų ir keliautojų dieną. Parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis kvietė  ne tik saugiai elgtis kelyje patiems, bet ir saugoti kelyje sutiktus. Po Šv. Mišių […]

29Rgs 2017

Rugsėjo 29 d. Šiauliuose surengta iškilminga Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6 – osios rinktinės karių išlydėtuvių ceremonija į tarptautinę misiją Malyje.  13.30 val. Šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiaulių ganytojas laimino išvykstančius karius. Į atsakingą misiją kariai išlydimi iš Šiaulių, nes pirmosios pamainos pagrindą sudaro profesinės karo tarnybos kariai ir […]

27Rgs 2017

Rugsėjo 18-20 ir 25-27 dienomis Šiluvoje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų rekolekcijos. Dvasingas konferencijas ir mąstymus pravedė emeritas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Jo Ekscelencija dalinosi savo patirtais pergyvenimais kalėjimuose ir tremtyje, palietė kunigams labai aktualias ir svarbias problemas, skatino džiugiai eiti kunigystes keliu ir mylint Dievą visa širdimi atsigręžti į žmones ir jiems patarnauti su meile, […]