Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

17Kov 2018

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos prasideda kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį kovo mėn. 18 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas – Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas Šiluvoje kunigas Donatas Grigalius Pradedant rekolekcijas kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. […]

25Kov 2018

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18).   […]

28Kov 2018

Viešpats tęsė: Nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus.“ (Apd 9, 11) Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kovo 28 d. ir balandžio 3 d. 18 val. kviečia į susitikimų apie (ne)tikėjimą ciklą „Saulius-Paulius“ Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186). Seminarų metu ieškosime atsakymų į klausimus, kas padeda ir kas trukdo […]

04Bal 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras balandžio 4 d. 17 val. kviečia į Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai) vyksiantį knygos „NePasmerkti“ pristatymą bei susitikimą su knygos sudarytojais –  kunigu Kęstučiu Dvarecku ir Andriumi Navicku. Straipsniai, specialistų patarimai, priklausomų asmenų liudijimai, atsakymai į sveikimo kelionėje dažniausiai iškylančius klausimus – visa tai sudėta į knygą „(Ne)pasmerkti“, kuri kviečia […]

13Bal 2018

Balandžio 13 dieną, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g.  5), vyks Jaunimo sielovados forumas tema: „SINODAS 2018“. Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas. Jaunimo sielovados forumas skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: katechetams, jaunimo vadovams ir sielovadininkams bei  aktyviems jaunuoliams. Šiuo susitikimu siekiama: – aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas; – analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei […]

11Geg 2018

Programa: 2018-05-11, 15 val. Stasio Šalkauskio skvero Šiaulių mieste atidarymas. 2018-05-11, 16 val. Svečių ir konferencijos dalyvių sutikimas Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje. 2018-05-11, 18 val. Išmaniojo humoro renginys „Saulės” koncertų salėje. 2018-05-12, 10 val. Tarptautinė konferencija Šiaulių universitete. 2018-05-12, 18 val. Tauriosios muzikos koncertas „Saulės” koncertų salė. 2018-05-13, 11 val Šv. Mišios Šiaulių Katedroje, jas aukos J. […]

27Spa 2018

Spalio 27 d. (šeštadienį) Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ ATSINAUJINIMO DIENA

Kronika

24Kov 2018

Kovo 24 d. (šeštadienį) Gydytojos, eucharistietės s. Danės Šlapkauskaitės SJE išėjimo į Dievo namus 5 m. jubiliejus  10.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje Po šv. Mišių – minėjimas Pastoracinio centro (Tilžės g. 186) didžiojoje salėje Dalyvauja: s. Regina Teresiūtė (Šiluva), Katalikių moterų Šv. Elzbietos ansamblis, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai Renginį globoja Šiaulių vyskupas […]

20Kov 2018

Kovo 20 d. Šiaulių vyskupijos kunigai rinkosi į Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiąją salę, kur vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Pradžioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus pakvietė dieninei maldai. Grėsmes bei prevencines priemones gaisrų klausimu pristatė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas pulkininkas Kęstutis Bautronis ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis. Šiaulių APGV […]

19Kov 2018

Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo dieną, Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos Šv. Juozapo koplyčioje Šv. Mišios už Respublikinę Šiaulių ligoninę, gydytojus ir ligonius, pavedant visus šv. Juozapo globai. 12.00 val. šv. Mišios, aukos kun. Stasys Kazėnas SJ. 12.30 val. konferencija „Šv. Juozapas – šių dienų šventasis“. Prelegentas kun. Darius Marcinkevičius Visus tikinčiuosius nuoširdžiai kviečia […]

17Kov 2018

Kovo 17 d. 17.00 val. Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos Rekolekcijas ves: Rimšės klebonas kun. Algis Vaickūnas (Vilniaus arkivyskupija) Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis (Šiaulių vyskupija) Maloniai kviečiame dalyvauti!

12Kov 2018

Kovo 12 d. 16.00 val. Lietuvos genocido muziejaus Istorinio skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė „Represuoti dvasininkai 1940-1990 m.“ Skaitytos paskaitos: Sausio 29 d. 16.00 val. Pastoracinio centro salėje. Vytauto Didžiojo universiteto dr. Bronė Gudaitytė „Dvasinė ekologija“. Vasario 12 d. 16.00 val. buvęs Šiaulių universiteto dėstytojas, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras  Kazimieras Alminas „Dvasinės ekologijos sklaida ir […]

11Kov 2018

Kovo 11-osios šventė „Ateitis mūsų rankose“ Šiauliuose prasidėjo 9.30 val. Šiaulių katedroje. Šventąsias Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.  11 val. Lietuvos laisvės kovų dalyviai pagerbti prie Nepriklausomybės paminklo ant Sukilėlių kalnelio. 11.20 val. trispalvės žygis „Lietuva mūsų širdyse“ tęsėsi nuo Sukilėlių kalnelio iki Prisikėlimo aikštės. Po išškilmingo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo, sveikinimo žodį tarė […]

09Kov 2018

Iš kovo 9 d. į 10 d. (iš penktadienio į šeštadienį) Šiaulių Katedroje, kaip ir visame pasaulyje, popiežiaus kvietimu, organizuojama atgailos, susitaikinimo ir adoracijos iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ Šiemet iniciatyvos tema, psalmės žodžiai: „Tu turi galią atleisti“ (130,4). Katedra bus atvira visą parą nuo šio penktadienio 8.00 val. iki šeštadienio 8.00 val. Penktadienį klausykloje budės […]

09Kov 2018

Kovo 9 d. Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Šiauliai renkasi gyvybę“. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio globojamą renginį organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Krizinio nėštumo centras ir Šiaulių m. savivaldybė. Dalyvavo miesto gydymo įstaigų, Šiaulių kūdikių namų atstovai, taip pat svečiai iš SOS kaimo, Šiaulių m. Pedagoginės psichologinės tarnybos, Šiaurės Lietuvos kolegijos, Motinos Teresės […]

02Kov 2018

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir Sirijoje,   17.30               Kryžiaus kelias                          Galimybė Sutaikinimo sakramentui […]

28Vas 2018

Šv. Benedikto ir pal. Matulionio maldos grupelė renkasi maldai kiekvieną dieną (išskyrus sekmadienį) 16.00 val. bažnyčioje. Mėnesių pirmaisiais penktadienias 15.00 val. konferencijos parapijos salėje (Kražių g. 15), o 16.00 val. malda bažnyčioje. Moterų katalikių maldos grupelė ,,Motinos maldoje“, besimeldžiančios intencija ,,Susivienijusios maldoje, gelbėjame savo vaikus“, renkasi parapijos salėje (Kražių g. 15) kiekvieną sekmadienį po 9. […]

28Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras tęsia seminarų apie santykius ciklą ir vasario 28 d. 18 val. kviečia jaunimą į Geštalto terapijos konsultanto kun. Arūno Jankauskio vedamą seminarą „Artumas ir priklausomybė santykiuose“. Registracija iki renginio dienos 17 val. tel. 8 636 68760 (sms) el. p. svjcentras@gmail.com (nurodant vardą, pavardę, tel. nr)

23Vas 2018

Kviečiame visus smalsius 7-12 klasių moksleivius dalyvauti Moksleivių ateitininkų Žiemos akademijoje „Laisvė ir tikėjimas“, vyksiančioje vasario 23-25d. Marijampolėje. Mažosios akademijos metu turėsite išskirtinę progą klausytis įdomių ir gilių įžvalgų paskaitininkų, dalyvauti diskusijose, nepamirštamose vakaro programose, susirasti naujų bičiulių ir išgyventi bendrystę su Dievu, ieškoti atsakymų į dažnai kamuojančius klausimus: Ar būdamas tikintis esu laisvas? Gal […]

22Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Joniškio dekanato komanda vasario 22 d. kvietė jaunimą dalyvauti Joniškio dekanato jaunimo dienoje, kurios šūkis šiais metais – „Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus“ (Lk 3, 4). Renginį pradėjo Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis, pristatydamas jaunimo dienos idėją bei pakviesdamas sveikinimo žodį tarti Joniškio rajono merą […]

21Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras vasario 21 d. 18 val. kviečia į seminarų ciklo „Santykiai“ ketvirtąjį susitikimą tema  „Kada santykiai nėra laimingi: kaip atpažinti?“. Dalyvių amžius: iki 35 metų. Vieta: Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras,  Tilžės g. 186, Šiauliai Registracija iki renginio dienos 17 val. tel. 8 636 68760 arba el. p. svjcentras@gmail.com

21Vas 2018

Vida Urbonienė Skaistgiriečiai šešerius metus dalyvauja respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, o vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Šiemet į susivienijimą, kurį koordinavo Skaistgirio moterų draugija „Versmė“,  kartu su ja susijungė Skaistgirio Šv. Jurgio parapija, Skaistgirio biblioteka ir Reibinių kaimo bendruomenė. Keturios  susivienijimo grupės organizavo pačius įvairiausius renginius, […]