Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

12Gru 2016

„Meilės džiaugsmas“ kaip gailestingo ir artimo Bažnyčios buvimo šeimos gyvenime ženklas.  Popiežiaus Pranciškaus paraginimo apie meilę šeimoje „Amoris Laetitia“ pristatymas.  Laikas: gruodžio 12 d. (pirmadienį)  18:00 val.  Vieta: Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras (Tilžės g. 186),  didžioji salė Lektorius: T. dr Miroslaw Sokolinski O.Carm

17Gru 2016

Gruodžio 17 d. (šeštadienį) 11.00 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre konferencija – pokalbis „Žingsniai Lietuvai“. Rengėjai: Šiaulių vyskupija, Šiaulių m. savivaldybė, Šv. Kazimiero ordinas.

26Gru 2016

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos „Pradžia ir pagrindas“ gruodžio 26-31 d. Šiauliuose jėzuitų namuose, veda kun. tėvas Stasys Kazėnas, SJ. Registracija iki gruodžio 20 d. el. paštu info.švignacas@gmail.com arba tel. 8698 33300 . Paros su maitinimu kaina (nakvynė, maitinimas, programa) 20 eur. Kaina neturi būti kliūtis nedalyvauti rekolekcijose, atsižvelgiama į galimybes. Visada galima susitarti. Daugiau apie […]

28Gru 2016

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia kartu vykti į Taize Europos jaunimo susitikimą Rygoje 2016 12 28 – 2017 01 01. Dalyvių amžius 16 – 35 metai. Kelionės auka  70 Eurų – 50 Eurų dalyvio mokestis (maitinimas, nakvynė, dalyvavimas renginiuose) ir 20 Eurų kelionės išlaidos (transportas, draudimas). Registracija iki lapkričio 15 d. telefonu 8 636 68 […]

08Sau 2017

2017 m. sausio 8 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17). 12.00 val. – šv. Mišios. Po šv. Mišių – iš Italijos atvykę menininkai pristatys muzikinį spektaklį „Einant, gyvenant“.

Kronika

08Gru 2016

Gruodžio 8 d. Šiaulių vyskupijos globėjos Švenčiausiosios Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos iškilmė Šv. Mišios Šiaulių katedroje 12.00 val. Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai

08Gru 2016

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių:   Vasario 8d. pirmadienis 12.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio b. Kovo 8d antradienis 12.00 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo b. Balandžio 8d. penktadienis 12.00 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Gegužės 8d. […]

06Gru 2016

2016 m. gruodžio 6 d. (antradienį) Šiaulių vyskupijos Marijos legiono susikaupimo diena Šiluvoje Vieta: Jono Pauliaus II rekolekcijų namai, Šiluva Organizatoriai: Šiaulių vyskupijos Marijos legionas Vedėjas: domininkonas kun. Bernardas Verbickas OP Kviečiame visus dalyvauti! Reikalinga išankstinė registracija iki gruodžio 1 d. Mob. 8 647 35096 (Janina Savickienė) Programa: 9.00 Atvykimas ir registracija 9.30 Įžanga į […]

03Gru 2016

Gruodžio 3 d. Rozalimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje kun. Anicetas Tamošaitis SJ pristatė savo knygas. Šeštadienį Rozalimo bažnyčiose lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas Anicetas Tamošaitis SJ, seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Humanitarinių mokslų daktarė literatūrologė Dalia Jakaitė, Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Maloniai tėveliu vadinamas kun. Anicetas Tamošaitis grįžo į savo […]

02Gru 2016

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Gruodžio 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį,   Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes,  už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Irake ir Sirijoje, prašysime malonės tinkamai paruošti savo širdis Viešpaties Gimimo šventėms. .   […]

02Gru 2016

Gruodžio 2 d. 7 val. Šiaulių katedroje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šv. Mišias už a. a. Almą Stasiulevičiūtę. Ilgametė Katalikų tikybos katedros VPU vadovė doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė (1942–2016) mirė lapkričio 30 dienos rytą po sunkios ligos. Kviečiame bendrai maldai! Su velione bus galima atsisveikinti gruodžio 1 d. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose […]

30Lap 2016

Lapkričio 30 d. Šiaulių vyskupijoje lankėsi pranciškonas konventualas t. Amedeo FERRARI. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre t. Amedeo susitiko su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu ir Šiaulių vyskupijos kunigais.  Beveik visą dieną trukusio adventinio susikaupimo metu kun. Amedeo kalbejo apie kunigystės gyvenimo sunkumus. Jis priminė, jog kunigas turi statyti gyvąją Bažnyčią. Labai giliai visus palietė nuoširdus kunigystės esmės […]

29Lap 2016

„Kunigo Algirdo Toliato pamokslai, man regis, yra XXI amžiaus kunigo kreipimasis į visus – tikiniuosius, netikinčiuosius ir ieškančiuosius. Kai kurie jo žodžiai man atrodo tokie įtikinami, kad pagaunu save galvojantį, jog turbūt pats mėginčiau savo ar draugo tikėjimą pažadinti panašiu kreipimusi ir jam artima tiesosakos forma“, – Leonidas Donskis. Lapkričio 29 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame […]

26Lap 2016

Šiaulių šv. apašt.  Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centras įgyvendino projektą ,,Vilties spindulys“. 2016 m. balandžio – lapkričio mėn. vyko kursai tėvams ,,Pozityvi tėvystė“, kurį, pagal  Nevyriausybinių organizacijų  projektų finansavimo  konkursą,  finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.  Projekte dalyvavo 14 dalyvių, susiduriančių su vaikų auklėjimo sunkumais, šeimos, kuriose auga vaikai, turintys elgesio, emocijų sutrikimų bei […]

25Lap 2016

Vida URBONIENĖ Šiemet Skaistgirio Šv. Jurgio parapija kartu su seniūnijos teritorijoje esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į susivienijimą dalyvauti respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Iki tol parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis aktyviai bendradarbiaudavo su projekte dalyvaujančiomis kaimų bendruomenėmis. Pasak klebono kunigo A. Trakšelio parapijos įsijungimas į vykdomą projektą tai ne kas kita, kaip rūpestis visais parapijos […]

25Lap 2016

Lapkričio 25 – 27 d. Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras ir MAS organizavo moksleivių ateitininkų mažąją akademiją “Prigimk iš naujo”, skirta 8 – 12 klasių mokiniams. Savo veikla ateitininkai svariai prisideda siekiant jaunuomenės auklėjimo krikščioniškųjų tiesų, laisvės ir žmogiškumo dvasia. Ateitininkų veikloje vadovaujamasi 5 principais: katalikiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu ir tautiškumu. Savaitgalio renginyje dalyvavo jaunuoliai susidomėję […]

24Lap 2016

Lapkričio 24 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos organizuojamas renginys „Brandinkime draugystės medį“. Kasmetinės šventės dalyvius džiugiai pasveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė paprašė Jo Ekscelenciją pristatyti 2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“. „Šis kalendorius – daugelio metų piligriminių kelionių rezultatas“, – sakė vyskupas. Koncerto metu skambėjo giesmės, dainos, […]

23Lap 2016

Lapkričio 23d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas, prasidėjęs dienine liturgine valanda. Į vyskupijos kunigus kreipėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kunigai klausėsi šiauliečio Mindaugo Biliaus, kuris parolimpinėse Rio De Žaneiro (Brazilija) žaidynėse iškovojo aukso medalį. Esu labai laimingas. Atvykau, kad pasidalinčiau šiuo jausmu, – sakė Mindaugas Bilius.   Susitikime dalyvaus […]

22Lap 2016

Lapkričio   22 d. (antradienį), 17 val. Šiaulių miesto viešojoje bibliotekoje (Aido g. 27) Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija„ PRISTATYMAS Kviečiame dalyvauti! ————————————————————– Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketinantiems rašyti arba tiesiog mąstyti apie šį didžiausią mūsų laikų Lietuvos autoritetą, žmogų, savo visu gyvenimu tvirtinusį Dievo […]

22Lap 2016

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS CARITAS PRADEDA VYKDYTI PROJEKTĄ „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS“.   PROJEKTAS SKIRTAS SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS, KURIEMS YRA NUSTATYTI SLAUGOS POREIKIAI.   NORINTYS GAUTI PAGALBĄ NAMUOSE GALI KREIPTIS Į ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS CARITĄ TEL. 8 657 45359.

19Lap 2016

Lapkričio 13 d. buvo uždarytos Gailestingumo durys beveik visose šventovėse visame pasaulyje, taip pat ir Šiaulių katedroje. Sekmadienį, lapkričio 20 d., švenčiant liturginius metus užbaigiančią Kristaus Karaliaus iškilmę, popiežius Pranciškus uždarys Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris ir aukos Mišias, kuriomis bus užbaigti visoje Bažnyčioje nuo praėjusių metų gruodžio 8 d. švęstas Gailestingumo jubiliejus. Šia proga […]

19Lap 2016

Lapkričio 19 d. 20 val. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje prasidėjo Eucharistinė Adoracijos naktis atsiteisimo intencija. Vaikai, jaunuoliai, jų tėveliai ėjo Kryžiaus kelią, pavadintą „Aš niekada neprisiminsiu tavo nuodėmių“. Giedojo bažnyčios jaunimo  choras, vadovaujamas Rasos Kauneckaitės. 21 val. Šv. Mišias švč. Jėzaus Širdies garbei su Vakarine Valandų liturgija aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. […]

17Lap 2016

Vilniuje vyksta Aušros Vartų Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos Atlaidai. Lapkričio 17 d. (ketvirtadienį) 11 val. Šv. Teresės bažnyčioje (šalia Aušros vartų koplyčios) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos Šv. Mišias už Šiaulių vyskupiją Giedos Šiaulių Šv. Jurgio parapijos Sumos choras, vad. K. Sabaliauskienė. Kviečiame dalyvauti!

16Lap 2016

Lapkričio 16 – 17 dienomis Šiaulių  vyskupijos jaunimo centre lankėsi Taize bendruomenės savanorės, kurios šiuo metu keliauja po Lietuvą, pristatydamos gruodžio 28 – sausio 1 dienomis vyksiantį Taize Europos jaunimo susitikimą Rygoje. Savanorės, kartu su Šiaulių vyskupijos jaunimo centro darbuotojais, apsilankė Šiaulių Didždvario bei J. Janonio gimnazijose, taip pat surengė susitikimą su jaunuoliais Šiaulių vyskupijos […]

Aktualijos

Nuorodos

2016 m. gruodžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lap   Sau »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031