Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

09Bir 2017

Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija  Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE 2017 m. birželio 9–30 d.   Meškuičių b.                        birželio 9 d. 8 val.     –     birželio 10 d. 8 val. Šiaulių Šv. Jurgio b.             birželio 10 d. […]

30Bir 2017

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).   Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 5 […]

25Rgp 2017

2017 m. Rugpjūčio 25 – 27 d. Karmelitų dvasingumo rekolekcijos. Šv. Kryžiaus Jonas ir Dievo bei žmogaus santykis. Šiluva, JONO PAULIAUS II NAMAI,  M. Jurgaičio g. 5 Mūsų ryšys su Dievu. Kliūtys mano santykyje su Dievu.  Kaip stiprinti santykį su Dievu. Mokymasis medituoti. Veda: T. dr. Jakub Walczak O. Carm Roma Studentams ir visiems, kurie […]

08Rgs 2017

Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! Lk 3, 4 2017 m. rugsėjo 8-9-10 d.  MALONIAI KVIEČIAME: PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS, NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE. Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 8 d. (penktadienį) 9.30 val. Šiluvoje būname rugsėjo 10 d. (sekmadienį).  Dalyvio auka: 5,00 […]

19Spa 2017

S p a l i o   19 – 22   d i e n o m i s Fatima (Portugalijoje) – viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.   Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti […]

Kronika

21Bir 2017

Birželio 21 d. Bazilionų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ukrainiečių ir lietuvių kunigai aukojo šv. Mišias, skirtas Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų sukakčiai paminėti. Minėjimas vyko Bazilionų mokykloje-daugiafunkciniame centre. Pabaigoje – „Padubysio kronikų“ pristatymas.   Daugiau Jūratės Formanskė, Bazilionų MDC, nuotraukų…

18Bir 2017

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės dieną, birželio 18-ąją, Šiaulių mieste tradiciškai organizuotos dvi Devintinių procesijos: centre ir pietinėje miesto dalyje. Iškilmės miesto centre prasidėjo Šv. Mišiomis švento Jurgio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kun. Saulius Matulis. Pirmoji Devintinių procesijos stotis prisiglaudė prie bažnyčios pastato Prie Šv. Ignaco bažnyčios Švenčiausiasis sakramentas pagarbintas liturginiu šokiu. Daugiau nuotraukų…

17Bir 2017

Birželio 17 d. minėta Šiaulių vyskupijos 20 metų sukaktis Minėjimas prasidėjo Padėkos šv. Mišiomis 11.00 val. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. Aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK generalinio sekretoriaus padėjėjas, domininkonų subprioras kun. Saulius Rumšas OP, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras […]

15Bir 2017

Birželio 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Kurtuvėnuose aplankė ministrantų stovyklą, kurią organizavo Šiaulių vyskupijos jaunimo centras. Daugiau nuotraukų…

11Bir 2017

Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras birželio 11 d. po 11 val. Šv. Mišių Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje, kviečia į Tomo Vilucko knygos „ L a i k a s   p o   d a n g u m i “ pristatymą. Tomas Viluckas – religinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo apžvalgininkas, daugelio tekstų šalies žiniasklaidoje autorius, […]

08Bir 2017

Birželio 8 d., ketvirtadienį, Katalikų bažnyčia švenčia Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo iškilmę, kurios metu minima kunigų šventėjimo diena. Šiaulių vyskupijoje 11.00 val. kunigai rinkosi į Pastoracinio centro salę. atėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Susitikimas pradėtas Valandų liturgija. Konferenciją skaitė domininkonų ordino brolis, kun. Pijus Eglinas OP. Kunigų šventėjimo dieną brolis Pijus kalbą apie […]

04Bir 2017

Vida URBONIENĖ Skaistgirio Šv. Jurgio parapija  – viena iš tų parapijų, kur vyksta Sekminių atlaidai. Skaistgiriečiai Sekmines šventė net tris dienas. Penktadienio vakare šventė „Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina,,  prasidėjo skaistgirietės tautodailininkės Virginijos Kutkienės ir jos tėvo  tapytojo Kazimiero Liulevičiaus paveikslų parodos ,,Tėvo pėdomis…“ atidarymu. Atidarymo metu skambėjo Editos Burbienės, bei Veltos ir Vytauto […]

03Bir 2017

Birželio 3-4 dienomis įvairios Šiaulių miesto krikščioniškos denominacijos kvietė patirti Sekminių dvasią. Organizuota misija „Šiauliai-Sekminių miestas“. Šventė prasidėjo Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje. 18.00 val. Viešpatį šlovino Vilniaus dominikonų jaunimo grupė. Vėliau džiugia, šventiška eisena pasiektas Talkšos ežeras. Deglų šviesoje katalikų, evangelikų liuteronų, „Tiesos žodžio“, laisvųjų krikščionių, ortodoksų dvasininkai sveikino susirinkusiuosius. Šventėje dalyvavo ir Šiaulių vyskupas […]

03Bir 2017

Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė birželio 3 d.  Dėl didelio žmonių kiekio, šv. Mišios aukotos ir Sakramentas teiktas du kartus: 16 val. ir 18 val.   Parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.         Daugiau 16.00 val. iškilmės nuotraukų… Daugiau 18.00 val. iškilmės nuoraukų…

02Bir 2017

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Birželio  2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės už taiką mūsų širdyse, mūsų šeimose ir visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Irake ir Sirijoje   17.30               Vakarinė liturginė valanda                          Galimybė Sutaikinimo sakramentui 18.00               Šv. Mišios […]