Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

16Vas 2018

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio kaime, Alantos valsčiuje (dabar – Anykščių r.), pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mirus motinai, našlaičiais liko trys vaikai, tarp jų ir būsimasis arkivyskupas. Namuose pramoko skaityti lenkiškai ir lietuviškai. Vėliau mokėsi privačiai, o nuo 1887 m. – Daugpilio realinėje gimnazijoje. Baigęs penkias klases 1891 m., aštuoniolikmetis jaunuolis įstojo […]

21Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras vasario 21 d. 18 val. kviečia į seminarų ciklo „Santykiai“ ketvirtąjį susitikimą tema  „Kada santykiai nėra laimingi: kaip atpažinti?“. Dalyvių amžius: iki 35 metų. Vieta: Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras,  Tilžės g. 186, Šiauliai Registracija iki renginio dienos 17 val. tel. 8 636 68760 arba el. p. svjcentras@gmail.com

23Vas 2018

Kviečiame visus smalsius 7-12 klasių moksleivius dalyvauti Moksleivių ateitininkų Žiemos akademijoje „Laisvė ir tikėjimas“, vyksiančioje vasario 23-25d. Marijampolėje. Mažosios akademijos metu turėsite išskirtinę progą klausytis įdomių ir gilių įžvalgų paskaitininkų, dalyvauti diskusijose, nepamirštamose vakaro programose, susirasti naujų bičiulių ir išgyventi bendrystę su Dievu, ieškoti atsakymų į dažnai kamuojančius klausimus: Ar būdamas tikintis esu laisvas? Gal […]

09Kov 2018

Kovo 9 d. 10.00-15.30 val. Šiaulių P.Višinskio viešojoje bibliotekoje. Renginys skirtas tam, kad Šiauliai pasirinktų gyvybės išsaugojimo kelią, kad būtų vykdoma kuo mažiau abortų ir kad besilaukiančios moterys, išgyvenančios krizę, jaustų palaikymą, turėtų galimybę konsultuotis dėl vaikučio išsaugojimo ir pasirengtų naujos gyvybės atėjimui. Tokios priemonės jau taikomos Kaune ir Vilniuje, norisi kad ir Šiauliuose būtų […]

12Kov 2018

Kovo 12 d. 16.00 val. Lietuvos genocido muziejaus Istorinio skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė „Represuoti dvasininkai 1940-1990 m.“ (data tikslinama) Karinių oro pajėgų kapelionas mjr. dr. Virginijus Veilentas  „Dvasingumo sklaida karinėse oro pajėgose“. Skaitytos paskaitos: Sausio 29 d. 16.00 val. Pastoracinio centro salėje. Vytauto Didžiojo universiteto dr. Bronė Gudaitytė „Dvasinė ekologija“. Vasario 12 d. 16.00 val. buvęs […]

27Spa 2018

Spalio 27 d. (šeštadienį) Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ ATSINAUJINIMO DIENA

Kronika

20Vas 2018

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują                  A L F A    K U R S Ą  Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę.   Alfa kursas – tai 11 kas […]

18Vas 2018

Vasario 18 d. I gavėnios sekmadienis. Gavėnios atgailos tikslas – atitaisyti savyje tai, kas graso įtraukti į nuodėmę, ir skatinti tai, kas veda į gera. Pagal naujausius Lietuvos vyskupų patarimus galima susilaikyti nuo prabangaus maisto arba atsisakyti nesaikingo pomėgio ar net priklausomybę sukeliančių produktų: saldumynų, kavos, alkoholinių gėrimų, tabako ir pan. Tačiau apskritai gavėnia yra […]

16Vas 2018

Atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2018 m. iš vasario 16- osios į vasario 17 – ąją Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57) “Monstra te esse Matrem misericordiae !” PROGRAMA 20.00 – 21.00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda. 21.00  ŠV. MIŠIOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI SU VAKARINE VALANDŲ […]

14Vas 2018

Vasario 14 d. (trečiadienį) Pelenų diena. Šią dieną perteikiamas pranašo Joelio kvietimas Dievo tautai susirinkti, atgailauti ir iš visos širdies atsiversti bei šv. Pauliaus maldavimas „Kristaus vardu“: „Susitaikinkite su Dievu“, nes „dabar palankus metas“. Evangelijoje Jėzus moko, kaip nusiteikus dera duoti išmaldą, melstis ir pasninkauti. Svarbiausia šios dienos apeiga – pelenų barstymas, simbolizuojantis gavėnios kaip […]

14Vas 2018

Vasario 14 d. (pelenų trečiadienį) Šiaulių vyskupijos Marijos legionas organizuoja GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENĄ Šiluvoje, Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose.   PROGRAMA 10.00 – Įvadinė konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. 12.00 – Šv. Mišios Jono Pauliaus II rekolekcijų namų koplyčioje. Aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 13.00 – Pietūs. 14.00 – II konferencija. Kun. Darius Marcinkevičius. […]

12Vas 2018

Vasario 12 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos laisvės atkūrimo šimtmečiui. Skambėjo sakralinė muzika ir poezija „Viešpaties lelija“. Koncertavo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos kamerinis choras „Pastoralės giesmės“, choro vadovė Nijolė Jautakienė. Dirigentė Salvinija Jautakaitė-Hargreaves, aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Marija Čepaitė. Daugiau nuotraukų…      

12Vas 2018

Vasario 12 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Pasaulinės ligonių dienos proga. 10.00 val. šv. Mišios aukotos Moters ir vaiko klinikos koplyčioje. 12.00 val. antras šv. Mišias Šiaulių ganytojas aukojo Respublikinės Šiaulių  ligoninės didžiojoje konferencijų salėje. Tiek po pirmųjų, tiek po antrų šv. Mišių Jo Ekscelencija bendravo su medicinos personalu, lankė ligonius palatose, […]

11Vas 2018

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai  2018 m. sausio 31 d.  Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė? Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai […]

11Vas 2018

Vasario 11-tąją, pasaulinę ligonių dieną, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišių metu teiktas ligonio sakramentas. Ligonių aliejumi parapijiečių rankas ir kaktas patepė parapijos klebonas kun. Vytautas Kadys. Kuršėnų ligoninės koplyčioje šv. Mišios Pasaulinės ligonių dienos proga aukotos Vasario 9 d. rytą. Daugiau apie šventę: http://kursenuparapija.lt

11Vas 2018

Vasario 11 d., eidamas 92-uosius gyvenimo metus, mirė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Testamente a. a. vyskupas nuolankiai atsiprašo, jeigu ką įžeidė, o jį, išeinantį, prašo palydėti malda. Velionis vasario 12 d. (pirmadienį) bus pašarvotas Kauno arkikatedroje-bazilikoje. Vasario 13 d. (antradienį) Kauno arkikatedroje šv. Mišios 12.00, tą pačią dieną bus pašarvotas Panevėžio katedros kriptoje. Vasario […]

10Vas 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras vasario 10 d. kvietė jaunimą į susitikimą Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre, po kurio dalyviai drauge vyko į Jelgavos ledo skulptūrų festivalį Latvijoje. Susitikimo tema – “Santykiai”, apimanti tokius klausimus: kaip kurti tvirtą santykį, kas santykius sušildo, kas atšaldo, supratimas bei pagarba santykiuose. Po susipažinimo prie arbatos puodelio vyko filmo peržiūra ir […]

08Vas 2018

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių: Vasario 8d., ketvirtadienį – Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Kovo 8d., ketvirtadienį – Šiaulių Šv. Jurgio b. Balandžio 8d., sekmadienį – Atvelykis. Gailestingumo šventė. Gegužės 8d., antradienį – Kelmės Švč. Mergelės Marijos […]

06Vas 2018

Antrąją vasario savaitę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su dar keturiais Lietuvos vyskupais vyko į Romą, susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Vasario 6 d. Tibro upės saloje esančioje Naujųjų laikų kankinių šventovėje – šv. Baltramiejaus bazilikoje – vyskupai aukojo šv. Mišias, perdavė palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją. Kaišiadorių vyskupas arkivyskupas pal. Teofilius Matulionis yra pirmas […]

03Vas 2018

VIEŠPATS Dievas tarė: „Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką“ (Pr 2, 18-19). Katalikiška pažinčių svetainė kitoLink.lt rengia seminarą Šiauliuose „Kokį “Šeimos santykių” modelį plukdo mano gyvenimo upė?“ Kada? 2018 m. vasario 3 dieną (šeštadienį) 11.00 val. Kur? Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, Tilžės g. 186, Šiauliai Kam? Seminare gali dalyvauti ne tik vienužiai, bet […]

02Vas 2018

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Vasario 2 d., Grabnyčių šventėje, o tuo pačiu ir pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Irake ir Sirijoje,   17.30               Vakarinė […]

02Vas 2018

Vasario 2 d. (penktadienį) Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta „Hypapante“, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Taip pat minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną šventinamos žvakės. Kviečiame melstis kartu su vyskupu Šiaulių katedroje 11.00 val.

01Vas 2018

Pirmąją vasario dieną, po pietų, Pastoracinio centro salėje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis susitiko su Šiaulių miesto krepšinio komanda “Šiauliai” krepšininkais, treneriais ir rėmėjais. Pradžioje vyskupas tarė pasveikinimo žodį, pasidžiaugė vakar dienos pergale prieš Estų krepšinio komandą ir palinkėjo Dievo palaimos ateities varžybose bei gyvenime. Žiūrėtas jaudinantis filmas “NETIKĖTAS SUSITIKIMAS”, kurį pristatė Evangelizacinio centro vadovas Rimantas […]

31Sau 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą iki 35 metų į susitikimų ciklą SANTYKIAI su Geštalto terapijos konsultantu kun. Arūnu Jankauskiu. Susitikimai vyks Tilžės g. 186, Šiauliai (Pastoracinis centras): Sausio 31 d. 18 val. „Kodėl santykiai nesiklosto taip, kaip norėtųsi?“ Vasario 7 d. 18 val. „Priešų meilė – misija įmanoma?“ Vasario 13 d. 18 val. „Santuoka suvaržo ar […]

31Sau 2018

Kviečiame studentus ir studentiško amžiaus jaunimą dalyvauti Studentų ateitininkų žiemos akademijoje, kuri šiais metais vyks vasario 9-11d. Marijampolėje. IŠEIVIJOS INDĖLIS Į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ – tokia studentų ateitininkų žiemos akademijos 2018 tema. Šių metų žiemos akademija – puiki proga labiau pažinti išeivijos veiklą ir darbus nepriklausomos Lietuvos kūrimuisi. Registracija iki sausio 31 d.: https://goo.gl/forms/iP4qMSZ2Wuumlqvf1 Dalyvio auka […]

29Sau 2018

Sausio 29 d. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre svečiavosi lektorė iš Vytauto Didžiojo universiteto. Filosofijos mokslų daktarė Bronė Gudaitytė skaitė paskaitą „Dvasinė ekologija“. Keletas dr. Bronės Gudaitytės paskaitos metu išsakytų minčių: Žemiausia gyvenimo pakopa yra kai žmogus nemąsto apie tai, kodėl gyvena. Kai suvokia pasaulio tik tiek, kiek pažįsta pojūčiais. Kūnas tėra lukštas. Jis turi vertės, bet […]