Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

27Rgp 2016

  Rugpjūčio 27 d. (šeštadienis) 16.30 val. Šiaulių Sukilėlių kalnelyje Laisvės dienos minėjimas ir eisena iki Šiaulių katedros. 18.00 val. Katedroje Šv. Mišios.   Rugpjūčio 28 d.(sekmadienis) 9.00 val. piligriminis žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą. 12.00 val. šv. Mišios Šiluvoje.  29 d. (pirmadienį) 17.00 val. šv. Mišios Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje. Dalyvaus „Tradicija Šeima Nuosavybė“ […]

01Rgs 2016

Nuo rugsėjo 1 d. Šiauliuose (Vilniaus g. 247B) atsidaro jėzuitų mokykla. Priimami vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę ir 1-4 klases. Mokykloje siekiama: kokybiško ugdymo, kur vaikas ir mokytojas yra bendradarbiaujantys asmenys; dėmesingumo asmenybei, kuomet kiekvienas mokosi būti dėmesingas esančiam šalia; mokymosi pažinti harmoningą ir dėsningą pasaulį bei visuose pasaulio dalykuose rasti Dievą. Tai reiškia – […]

06Rgs 2016

Šv. Petro ir Pauliaus Katedros parapija kviečia į naują A L F A   K U R S Ą Kursas skirtas visiems norintiems surasti, pagilinti ir atnaujinti savo tikėjimą. Kartu galėsime rasti artimesnį santykį su gyvuoju Dievu, Jėzumi Kristumi ir paliesti Šv. Dvasios veikimo patirti asmenišką Dievo meilę. Alfa kursas – tai 11 kas savaitinių susitikimų […]

07Rgs 2016

Rugsėjo 7 d. 18.00 val. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje Šv. Mišios už Šiaulių miestą minint Šv. Jono Pauliaus II 23-iąsias apsilankymo Šiauliuose metines Po šv. Mišių – koncertas Skambės V.A. Mocarto, J.S. Bacho, Dž.Rosinio, F.M.Tosti, A.L.Vėberio, M.Broel-Pliater, Š.Guno giesmės, bei Jono Pauliaus eilės ir ištraukos iš jo laiškų. Atlikėjai: Šiaulių pučiamųjų orkestras, Kamerinis ansamblis […]

09Rgs 2016

KETURIOLIKTASIS TARPTAUTINIS PILIGRIMINIS ŽYGIS IŠ KRYŽIŲ KALNO Į ŠILUVĄ G a i l e s t i n g i   k a i p   T ė v a s  2016 m. rugsėjo 9-10-11 d.  MALONIAI KVIEČIAME PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME […]

08Spa 2016

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių:   Vasario 8d. pirmadienis 12.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio b. Kovo 8d antradienis 12.00 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo b. Balandžio 8d. penktadienis 12.00 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Gegužės 8d. […]

Kronika

23Rgp 2016

Rugpjūčio 23 d. 18 val. Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje ŠV. MIŠIOS Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

21Rgp 2016

Rugpjūčio 19-21 d. Kražiuose vyko Šv. Roko – stebuklingojo ligonių globėjo – atlaidai. Šv. Roko, stebuklingojo ligonių globėjo, atlaidai – seniausia ir giliausias tradicijas turinti Kražių parapijos šventė, 1989 m. paskelbta Kražių diena. Atlaidai švenčiami išlikusioje vienuolių benediktinių vienuolyno 1832 m. statytoje Šv. Roko koplyčioje, kuri kartu yra ir didikų Kšonstauskių giminės mauzoliejus. Šį šventąjį […]

17Rgp 2016

Rugpjūčio 17 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su pastoracinio centro darbuotojais aplankė Tiberiados brolius Baltriškėse. 11 val. Jo Ekscelencija aukojo Šv. Mišias Baltriškių bažnyčioje. Po pamaldų bendrauta su broliais, gyvenančiais Baltriškėse ir sesutėmis, atvykusiomis is Belgijos. Pasidžiaugta Šiauliuose gyvenusių Vido ir Daivos šeima, kuri įsipareigojo gyventi Tiberiados brolių dvasioje, paklusdami jų vadovavimui ir padėdami šeimoms […]

16Rgp 2016

Rugpjūčio 8-16 dienomis Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikos koplyčioje vyko šv. Roko minėjimas. kurį organizavo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Kapelionui talkino Šakynos klebonas kun. Jordanas Urbonas ir Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Paskutinę atlaidų dieną, Rugpjūčio 16-ąją, šv. Mišias 12 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius […]

14Rgp 2016

Rugpjūčio 14 d. (sekmadienį) ŠV. ROKO ATLAIDAI L A U K S O D Y J E Šv. Mišios: 10.00 val. 12.00 val. – iškilmingos šv. Mišios ir procesija.

14Rgp 2016

Rugpjūčio 14 d. Baisogalos bažnyčioje (Radviliškio r.) Š V .   L A U R Y N O   A T L A I D A I 10 val. Šv. Mišios kankinio Lauryno užtarimo melžiant. 11 val. koncertas „Vasaros giesmės“.

07Rgp 2016

2016 m. rugpjūčio 3-7 d. netoli Kryžių kalno Angelų svetainės sodyboje įvyko Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios Šeimų stovykla. Stovyklos dvasinis vadovas – vienuolis jėzuitas bažnyčios rektorius tėvas Stasys Kazėnas SJ. Ši Stovykla tampa jau tradicine, vyksta antri metai iš eilės, planuojama ir kitąmet organizuoti. Nors šiais metais Stovykla nebuvo labai reklamuojama, tačiau į ją […]

05Rgp 2016

 Rugpjūčio 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose. Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje ir Sirijoje ir prašysime visiems Dievo gailestingumo 18.00  Šv. Mišios 18.45  Švč. Sakramento adoracija Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies […]

01Rgp 2016

Rugpjūčio 1 d. vakarą, apie 19 val., prie Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro sustojo autobusas, iš kurio pasipylė energingi, besišypsantys, užkimusiais balsais besisveikinantys jaunuoliai. Girdėjosi nuotrupos: įspūdinga kelionė… mačiau popiežių… naktį išvažiavom… Tačiau, kad ir paryčiais išvažiavę, trečią valandą nakties ėję pasiimti maisto, aštuonias valandas praleidę traukinyje ir autobuse, neatrodė pavargę, džiaugėsi pasitikusiais namiškiais, kartu sunku buvo atsisveikinti […]

01Rgp 2016

Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro organizuotoje išvykoje į Pasaulio jaunimo dienas Šiaulių vyskupijai atstovavo 47 asmenys iš Užvenčio, Kelmės, Baisogalos, Kuršėnų ir Šiaulių. Įspūdžių – daugybė, atrodo, kad dvi savaitės pralėkė tarsi akimirka. Šiaulių vyskupijos jaunimas buvo pasiskirstęs į dvi grupes. Vieni, likus savaitei iki Jaunimo dienų Krokuvoje, pirmiausia keliavo į Elko vyskupiją, kiti – tiesiai […]

31Lie 2016

Prieš akis reikia turėti tikslą,  dėl kurio esu sukurtas: garbinti Dievą, mūsų Viešpatį, ir išgelbėti savo sielą. (Šv. Ignacas Lojola) Rugpjūčio 30-31 d. Šiaulių Šv. Ignaco (jėzuitų) bažnyčioje Šv. Ignaco Lojolos atlaidai. Rugpjūčio 30 d. (šeštadienį) 17.30 – ištraukas iš šv. Ignaco Lojolos Autobiografijos ir Dvasinių pratybų skaitys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai Romanas Dudnikas ir Anicetas […]

31Lie 2016

Paskutinį liepos savaitgalį netoli Šiaulių esančiame Kryžių kalne švęsti Kryžių kalno atlaidai. Išvakarėse, liepos 30 d., 19 val. rinktasi į vigiliją. Kryžiaus keliui aplink Kryžių kalną vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Melstasi už emigrantus iš Rytų ir jaunimą, susirinkusį Pasaulio jaunimo dienose. Liepos 31 d., Sekmadienį, dalis tikinčiųjų kaip ir kiekvienais metais nuo Šiaulių katedros […]

30Lie 2016

Liepos 30 d. vakarą prasidėjo Kryžių kalno atlaidai. Vigilijos metu eitas Kryžiaus kelias, kuriam vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Dalyvavo tikintieji iš Šiaulių, Pakruojo, Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų.       Daugiau nuotraukų…

30Lie 2016

Tradicinius atlaidus šiais metais Kryžių kalnas pasitiks apsijuosęs lauko žolynų pyne. Įvairius žolynus į ilgą juostą supynė Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus pedagogai. Skyriui vedėjauja dr. Renata Veršinskienė. Pynei supinti ir ja apjuosti Kryžių kalną prireikė net dviejų dienų. Draugiškas ir kūrybingas Prekybos ir verslo skyriaus kolektyvas pasidalino į dvi grupes. Ketvirtadienį viena grupė […]

29Lie 2016

Tęsiame popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Gailestingumo jubiliejaus metų rubriką. Šiaulių vyskupijos jaunimo centre besilankatiems jaunuoliams gerai pažįstama Eglė Drungėlaitė, kraudamasi lagaminus kelionei į Krokuvą, kur dalyvavo susitikime su popiežiumi Pranciškumi, perdavė keletą minčių apie gailestingumą. Išgirdus žodį „gailestingumas“, pirmoji iškylanti mintis yra Pasaulio jaunimo dienų 2016 m. himnas. Jo klausant oda tiesiog bėgioja šiurpuliukai. Tačiau ką […]

26Lie 2016

Liepos 26 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis išlydėjo jaunuolius, vykstančius į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. Pirmoji grupė iš Šiaulių į Pasaulio jaunimo dienas išvyko liepos 20 d. Dalyvavusi Rajgrod parapijos rengtuose užsiėmimuose, dabar ši grupė jau Krokuvoje. Antradienio  popietę išvykę jaunuoliai vyksta tiesiai į Krokuvą, į savaitgalį vyksiantį susitikimą su Šventuoju Tėvu. Šiaulių vyskupas pabendravo su […]

24Lie 2016

Šių metų liepos 17-24 dienomis Varėnos rajone esančiame Burokaraistės kaime vyko katalikiškojo Maltos Ordino Jaunųjų maltiečių stovykla. Šiais metais stovykla JaMaVas’16 surinko rekordiškai didelį dalyvių skaičių, mūsų buvo net 113! Stovyklavietėje buvo susirinkę savanoriai net iš 20-ies skirtingų Lietuvos miestų ir rajonų, o jų amžius buvo dar įvairesnis – nuo pačių mažiausiųjų dešimtmečių iki dalyvių […]

21Lie 2016

Šių metų liepos mėnesį Šiaulių vyskupijoje, o ir visoje Lietuvoje, graži sukaktis – prieš 15 metų Senosios regulos karmelitai grįžo į Lietuvą. Jų Lietuvoje, po vienuolynų uždarymo, nebuvo maždaug 150 metų. Prisimenant istoriją, Senosios regulos karmelitai į Lietuvą atvyko 17 a. pradžioje. Tai buvo labai svarbus ordinas Lietuvai savo buvimu, dvasingumu ir veikla. Karmelitų vienuolynai […]

Aktualijos

Nuorodos

2016 m. rugpjūčio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lie   Rgs »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031