Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

19Bal 2018

Kviečiame skirti 2% Šiaulių vyskupijos kurijos ir Pastoracinio centro veiklai. Šiaulių vyskupijos kurija yra vyskupo kanceliarija, organizuojanti vyskupijos darbą. Šiaulių vyskupiją labiausiai garsina tokie renginiai, kaip kasmetinė Šeimų šventė sausio mėn., Kryžių kalno atlaidai liepos mėn., piligriminis žygis už laisvę „Tytuvėnai – Šiluva“ rugpjūčio mėn., tradicinis piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ rugsėjo mėn.; renginiai […]

27Bal 2018

Charizmatiška asmenybė, vienas iš talentingiausių jaunosios kartos Lietuvos bosų Liudas Mikalauskas kviečia į muzikinį vakarą – kocertą. Koncertas bus po 18 val. šv. Mišių, kurias aukos t. Stasys Kazėnas SJ už kiekvieną šeimą ir mokyklos geradarius. Tai paramos koncertas. Visos lėšos bus skirtos Šiaulių jėzuitų mokyklos virtuvės įrangai įsigyti. Kvietimus į renginį galite įsigyti mokyklos […]

28Bal 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Šiaulių dekanatu ir Šiaulių vyskupijos katechetikos centru balandžio 28 d. organizuoja Šiaulių dekanato jaunimo dieną jaunimui nuo 13 metų. Moksleivių registracija vyksta per tikybos mokytojas/-us, vyresnių jaunuolių – Šiaulių vyskupijos jaunimo centre svjcentras@gmail.com (nurodant vardą, pavardę, amžių ir tel. nr.) Registracija iki balandžio 25 d. Daugiau informacijos netrukus: https://www.facebook.com/events/177199173003024/ […]

29Bal 2018

    Balandžio 29 d.  Birutės Žemaitytės knygos „R E G I U   V I E Š P A T Į DVASINIAI MĄSTYMAI“  pristatymas 11.00 šv. Mišios Šiaulių katedroje 12.00 Susitikimas su rašytoja, gydytoja reanimatologe Birute Žemaityte Pastoracinio centro (Tilžės g. 168) salėje Renginio metu bus galima įsigyti naująją ir kitas B. Žemaitytės knygas Reginio […]

02Geg 2018

2018 metų gegužės 2 d. 18 val. Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ salėje Labdaros paramos koncertas „Maža kibirkštis – didelis laužas“ Labdara prasideda nuo mažos kibirkšties fondo steigėjų širdyse ir dėka mažų atliepimo kibirkštėlių rėmėjų širdyse tampa dideliu laužu. MOTINOS DIENAI artėjant koncertas skiriamas Motinos Teresės vardo šeimų namuose Krizių centre gyvenančioms mamoms su vaikais paremti. […]

05Geg 2018

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 05 d. […]

06Geg 2018

Maloniai kviečiame gegužės 6 d. 11.00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame  centre dalyvauti Motinos dienos renginyje minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejų.

11Geg 2018

Gegužės 11 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje „GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI“ Dalyvio anketas iki gegužės mėn. 01 d. siųsti adresu: Šiaulių „Sandoros” progimnazija, K. Korsako g. 8, Šiauliai arba el. paštu: info@sandora.eu. Informacija Mob. 8 684 67995 (Rolanda) arba 8 645 09299 (Jurgita). Daugiau info: http://www.gpm.sandora.eu/

11Geg 2018

Profesoriaus Stasio Šalkauskio intelektualinės minties ir jo atstovautos filosofinės srovės minėjimas „Išminties šventė“, skirtas Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo geresniam pažinimui bei Lietuvos šimtmečio įprasminimui Gegužės 11-13 dienomis Šiauliuose vyks prof. St.Šalkauskio minėjimas „Išminties šventė“. Tai  yra trijų dienų renginys, skirtas geriau susipažinti su šia neeiline asmenybe, jo katalikiškos krypties filosofijos mokymu bei Katalikų Bažnyčios Socialinio […]

20Geg 2018

Gegužės 20 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas S E K M I N Ė S Gegužės 19 d. 18.00 val. Sekminių vigilija prie Talkšos ežero Gegužės 20 d. 12.30 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

27Spa 2018

Spalio 27 d. (šeštadienį) Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ ATSINAUJINIMO DIENA

Kronika

24Bal 2018

Balandžio 24 d. vyko Šiaulių vyskupijos kunigų permanentinis susirinkimas. Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Tarybos pirmininkas Arūnas Kužikas, Šiaulių Caritas atstovai kalbėjo tema „Karitatyvinė tarnystė šiandien: realijos, galimybės, iššūkiai“. Gyvojo rožinio draugijos nariai pristatė savo veiklos specifiką.            

22Bal 2018

Vida URBONIENĖ Sekmadienis. Diena kaip užsakyta. Iš pat ryto skaisčiai pašvietė saulė išgainiodama ir vėją ir lietaus debesis. Artėjant vidudieniui, Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios varpai savo gaudesiu skelbė Šv. Jurgio atlaidų pradžią. Klebonijos kieme ant spraksinčio ugniakuro savo šokį ėmė šokti katile verdanti sriuba, pakvipo žolelių arbata. Skubinais žingsneliais miestelio gatvėmis link bažnytėlės artėjo gėlėtomis […]

20Bal 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kartu su Kelmės dekanato klebonais balandžio 20 d. surengė Kelmės dekanato jaunimo dieną Kražiuose, kurioje dalyvavo pustrečio šimto jaunuolių iš Kelmės, Kražių, Užvenčio, Liolių, Maironių, Tytuvėnų, Pakražančio, Šaukėnų. Jaunimo diena prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias celebravo Kelmės dekanas liturg. lic. Mindaugas Grigalius, koncelebravo Tytuvėnų Švč. M. Marijos, Angelų Karalienės parapijos kleb. Rimantas […]

14Bal 2018

„Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą.“ (Jean-Baptiste Lamarck) Kviečiame visus, didelius ir mažus į pavasario žygį visai šeimai „Renkuosi gamtą“. Pasinaudokite puikia proga smagiai praleisti laiką su savo šeima, susipažinti su dar nepažintomis Kurtuvėnų regioninio parko vietovėmis, pažvelgti iš arti į atbundančios pavasariškos gamtos grožį. Visų žygio dalyvių lauks […]

13Bal 2018

Balandžio 13 dieną, Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g.  5), vyks Jaunimo sielovados forumas tema: „SINODAS 2018“. Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas. Jaunimo sielovados forumas skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: katechetams, jaunimo vadovams ir sielovadininkams bei  aktyviems jaunuoliams. Šiuo susitikimu siekiama: – aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas; – analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei […]

08Bal 2018

Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe’“ (Iz 65, 17-18).   […]

04Bal 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras balandžio 4 d. 17 val. kviečia į Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai) vyksiantį knygos „NePasmerkti“ pristatymą bei susitikimą su knygos sudarytojais –  kunigu Kęstučiu Dvarecku ir Andriumi Navicku. Straipsniai, specialistų patarimai, priklausomų asmenų liudijimai, atsakymai į sveikimo kelionėje dažniausiai iškylančius klausimus – visa tai sudėta į knygą „(Ne)pasmerkti“, kuri kviečia […]

03Bal 2018

Balandžio 3-5 d. 14-17 val. kviečiame 13-18 metų moksleivius į savęs pažinimo, konfliktų sprendimo, pašaukimo atpažinimo susitikimus adresu Tilžės g. 186 (Pastoracinis centras). Registracija tel. 8 636 68760 Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

30Kov 2018

Didįjį penktadienį, pasibaigus Kristaus kančios pamaldoms, Šiaulių miesto gatvėmis buvo einamas Kryžiaus kelias, vienijęs Šiaulių miesto bažnyčias, bendruomenes, tikinčiuosius. Kryžių kelią, jau pradėjus temti, prie šv. Jono Pauliaus II paminklo šalia Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios pradėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Iš jėzuitų bažnyčios kiemelio išeita į pėsčiųjų gatvę. Lynojo, tačiau Kristaus kančią prisimenančioje eisenoje dalyvavo tiek suaugę, […]

29Kov 2018

 Didįjį Ketvirtadienį Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo vienybėje su Šiaulių vyskupijos kunigais ir svečiu iš Vilniaus, propedeutinio kurso vadovu kun. Valentinu Šiuša. Pamokslą (Krizmos Mišios 2018)  sakė Micaičių parapijos klebonas kun. Alionidas Budrius. Patarnavo Šiaulių vyskupijos ir Vilniaus kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu atnaujinti kunigystės įžadai. Daugiau nuotraukų…

28Kov 2018

Viešpats tęsė: Nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus.“ (Apd 9, 11) Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kovo 28 d. ir balandžio 3 d. 18 val. kviečia į susitikimų apie (ne)tikėjimą ciklą „Saulius-Paulius“ Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre (Tilžės g. 186). Seminarų metu ieškosime atsakymų į klausimus, kas padeda ir kas trukdo […]