Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

01Lie 2016

Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija Gailestingumo jubiliejaus metų proga ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE 2016 m. liepos 1–31 d.   Bažnyčia Adoracijos pradžia Adoracijos pabaiga     Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra liepos 1 d. 8 val. liepos 2 d. 8 val.             Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia liepos 2 d. 8 val. […]

02Lie 2016

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1316).   Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 5 […]

03Lie 2016

2016 m. liepos 03 d. (sekmadienį) 12 val. (po 11 val. šv. Mišių) Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre (Tilžės g. 186, Šiauliai) įvyks susitikimas su teatro ir kino režisieriumi, piligrimu  Jokūbu Viliumi Tūru Susitikimo metu bus rodomas režisieriaus sukurtas dokumentinis filmas „Sapnuoju, kad einu“   Šis filmas pelnė geriausio pilnametražio dokumentinio filmo „Sidabrinė gervė 2013“ apdovanojimą. […]

16Lie 2016

Kviečiame dalyvauti Marijampolėje vyksiančiame M A R I O L O G I N I A M E   K O N G R E S E , liepos 16 d. (šeštadienį) Tą dieną bus meldžiamasi už Marijos Legiono, Gyvojo Rožinio narius ir kitus Švč. Mergelės Marijos mylėtojus  MARIOLOGINIO KONGRESO PROGRAMA Tarptautinė konferencija, I dalis (Marijampolės […]

20Lie 2016

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras kviečia jaunuolius dalyvauti šiais metais Lenkijoje vyksiančiose 31 – osiose Pasaulio jaunimo dienose (kartu tai susitikimas su popiežiumi Pranciškumi), kurių tema yra Jėzaus žodžiai: „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7). Pasaulio jaunimo dienos pasižymi religinių, sportinių, muzikos, teatro, šokių, filmų, parodų ir kitų renginių gausa. Jaunimo lauks Dievo, darbo, šeimos, gailestingumo akademijos. Data: […]

30Lie 2016

K R Y Ž I Ų   K A L N O   A T L A I D A I Liepos 30-31 d. Liepos 30 d. (šeštadienį) 19.00 val. Vigilija prie Kryžių kalno. Kryžiaus keliui vadovaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Liepos 31 d. (sekmadienį) – pagrindinė atlaidų diena. 11.00 val. – piligriminis žygis nuo Šiaulių Katedros […]

03Rgp 2016

2016 m. rugpjūčio 3 – 7 d. Stovykla vyks Angelų svetainės sodyboje  (netoli Kryžių kalno). Sodybos teritorijoje yra tvenkinys, didelė pieva, žaidimų aikštelė. Stovykloje vyks paskaitos, susitikimai su žymiais žmonėmis. Žaisime ir bendrausime, sportuosime, užsiimsime kūrybine menine veikla. Vaikams ir jaunimui bus atskiros programos. Registruotis galima el. paštu: info.svignacas@gmail.com arba telefonu: 868242882.

08Rgp 2016

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių:   Vasario 8d. pirmadienis 12.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio b. Kovo 8d antradienis 12.00 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo b. Balandžio 8d. penktadienis 12.00 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Gegužės 8d. […]

09Rgs 2016

KETURIOLIKTASIS TARPTAUTINIS PILIGRIMINIS ŽYGIS IŠ KRYŽIŲ KALNO Į ŠILUVĄ G a i l e s t i n g i   k a i p   T ė v a s  2016 m. rugsėjo 9-10-11 d.  MALONIAI KVIEČIAME PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME […]

Kronika

26Bir 2016

Sekmadienį Šiaulių katedros šoninei koplyčiai suteiktas „Dievo Gailestingumo“ titulas. Koplyčią iškilmingai dedikavo Krokuvos arkivyskupas metropolitas kard. Stanisław Dziwisz, sakęs, kad „Tai bus pastovus Gailestingumo Metų pergyvenimo pėdsakas mūsų gyvenime ir mūsų pasiryžime būti gailestingiems“. Iškilmėse taip pat dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, kardinolo S. Dziwisz sekretorius kun. mgr. Tomasz Szopa, Šiaulių […]

23Bir 2016

Birželio 23 d. Pašvitinyje įvyko ministrantų stovykla. Atvykęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo iškilmingas Šv. Mišias. Po Šv. Mišių visi buvo pakviesti pusryčių. Ministrantai, vaišindamiesi prie pusryčių stalo, turėjo galimybę pabendrauti su Šiaulių vyskupu. Tai buvo nauja ir prasminga patirtis jauniesiems ministrantams Dievo pažinimo kelyje.   Daugiau nuotraukų…

21Bir 2016

Iškilminga diplomų įteikimo Šiaulių universiteto absolventams ceremonija birželio 21 d. surengta Šiaulių arenoje. Ceremonijoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių universiteto kapelionas kun. Arūnas Jankauskis. Sakydamas sveikinimo kalbą, vyskupas linkėjo absolventams sekti didžiuoju mokytoju Kristumi, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Zenono Ripinskio nuotr. Daugiau www.su.lt

17Bir 2016

Tęsiame popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Gailestingumo jubiliejaus metų rubriką. Dvylikos metų ilgakasė Eneli ir jos broliukai: vienuolikmetis Žanas ir devynerių Matijas sutiko atsakyti į mūsų klausimus:   Kas yra gailestingumas? Žanas: Ne visai žinau, tik man atrodo, kad tai yra paguodimas arba užjautimas kai kam nors bloga. Eneli: Gailestingumas yra, kai žmonės padeda kitiems nelaimėje ar […]

13Bir 2016

Skubančiame pasaulyje populiarėja piligriminės kelionės, kurių metu galima ne tik pasimelsti gražiausiose šventyklose, bet ir pažinti save, išmokti spręsti problemas ar pasidalyti tikėjimo džiaugsmu. Birželio 13 dieną vyko Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje jaunųjų ambasadorių piligriminis žygis. Žygį organizavo Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, o globojo Kovo 11-osios Akto signatarė, europarlamentarė dr. Laima Liucija Andrikienė. Išlydint […]

10Bir 2016

Birželio 10 d. pavakarę Šiauliuose sutikti piligrimai pėsčiomis keliaujantys per Lietuvos – Lenkijos šventovių atvertus Viešpaties Gailestingumo vartus.  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, džiugiai pasveikinęs, piligrimus pakvietė į Katedrą, kur šie dalyvavo 18 val šv. Mišiose, o pats išskubėjo teikti Sutvirtinimo sakramentą į Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią. Šeštadienio rytą piligrimai rinkosi į Šiaulių katedrą. Aštuntą […]

07Bir 2016

Birželio 7 d. Sutvirtinimo šventė vyko Aukštelkės šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Klebonas Stanislovas Žukauskis bei šventės dalyviai Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį pasitiko prie šventoriaus vartų. Daugiau nuotraukų…  

07Bir 2016

Birželio 7 d. tikybos mokytojai rinkosi į Mokslo metų užbaigimo šventę, kurią organizavo Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras. Šventė prasidėjo 10 val. Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šv. Mišių rinktasi Pastoraciniame centre. Visus pasveikino I-osios Muzikos mokyklos auklėtiniai Apdovanoti mokinių ir mokytojų konkurso „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ […]

05Bir 2016

Birželio 5 d. Sutvirtinimo sakramentą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis teikė Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…

05Bir 2016

Birželio 5 d. Sutvirtinimo sakramentas buvo teikiamas Sidabravo bažnyčioje. Sakramentą teikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

04Bir 2016

Birželio 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą Kelmėje teikė net dviems grupėms. Iš viso sutvirtinti 103 jaunuoliai. Vaikams paveikslėlius po šv. Mišių dalino Kalmės klebonas kun. Mindaugas Grigalius.   Daugiau nuotraukų…

04Bir 2016

Birželio 04 d. 14 val. Senosios Žagarės bažnyčioje Sakralinės muzikos ir giesmių šventė „S K R E N D U   G I E S M Ė S   S P A R N A I S“ Dalyvauja: Joniškio A.Raudonikio meno mokyklos Žagarės filialo sakralinės muzikos ansamblis Skaistgirio gimnazijos sakralinis ansamblis Krikščioniškos muzikos grupė “Gyvenimo […]

03Bir 2016

Birželio 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose. Šiais metais tai bus ir Švč. Jėzaus Širdies iškilmė ir kartu Pasaulinė Maldos už kunigų šventumą diena. Todėl ypatingai kviečiame dėkoti Dievui už jo gailestingumą, melsti mūsų kunigams ir vyskupams ištikimos […]

Aktualijos

Nuorodos

2016 m. birželio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Geg   Lie »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930