Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

20Rgp 2017

Rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dievo Sūnus“ Šiauliai  2017 m. rugpjūčio 20-27 d. Rekolekcijose „Dievo Sūnus“ ypač didelis dėmesys skiriamas pažinti Jėzaus asmeniui. Tai daroma apmąstant jo gyvenimo slėpinius. Žvelgdami į Dievo Sūnų, rekolekcijų dalyviai turi galimybę atpažinti savo troškimus, elgesio motyvus bei kelius į autentišką Dievo vaiko gyvenimą. Rekolekcijos vyks netoli Kryžių kalno (Angelų sodyboje, […]

25Rgp 2017

2017 m. Rugpjūčio 25 – 27 d. Karmelitų dvasingumo rekolekcijos. Šv. Kryžiaus Jonas ir Dievo bei žmogaus santykis. Šiluva, JONO PAULIAUS II NAMAI,  M. Jurgaičio g. 5 Mūsų ryšys su Dievu. Kliūtys mano santykyje su Dievu.  Kaip stiprinti santykį su Dievu. Mokymasis medituoti. Veda: T. dr. Jakub Walczak O. Carm Roma Studentams ir visiems, kurie […]

27Rgp 2017

Rugpjūčio 26 d. 16.30 val. Šiaulių Sukilėlių kalnelyje kasmetinis tradicinis Laisvės dienos minėjimas. 18.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Rugpjūčio 27 d. Padėkos už laisvę eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą. Vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 9.00 val. eisenos pradžia nuo Tytuvėnų bažnyčios.  

03Rgs 2017

Rugsėjo 3 d. Radviliškio bažnyčioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo tituliniai atlaidai, 420 m. nuo pirmosiosios bažnyčios pastatymo,  30 metų nuo bažnyčios atstatymo. 12.30 val.  šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis po šv. Mišių – naujo koplytstulpio pašventinimas bažnyčios šventoriuje Vėliau – agapė prie Radviliškio kultūros centro

08Rgs 2017

Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus! Lk 3, 4 2017 m. rugsėjo 8-9-10 d.  MALONIAI KVIEČIAME: PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, TIKYBOS MOKYTOJUS, MOKINIUS BEI VISUS, NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE. Žygio pradžia Kryžių kalne, rugsėjo 8 d. (penktadienį) 9.30 val. Šiluvoje būname rugsėjo 10 d. (sekmadienį).  Dalyvio auka: 5,00 […]

16Rgs 2017

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).   Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 5 […]

01Spa 2017

Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė-2017 m. spalio 1 d. 12 val., Šeduvos bažnyčioje Šv. Mišias aukos apaštališkasis nuncijus J.E. arkivysk. P. L. Quintana, Šiaulių, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupai, kunigai. Mišias „Dievui ir Tėvynei“ (komp. V.Malinauskas) giedos: Baisogalos kultūros centro mišrus choras (vad. N.Bernadickienė) Rozalimo moterų choras „Gaudulė“ (vad. J.Skorupskienė) Šeduvos gimnazijos pučiamųjų […]

19Spa 2017

S p a l i o   19 – 22   d i e n o m i s Fatima (Portugalijoje) – viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.   Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti […]

Kronika

20Rgp 2017

Rugpjūčio 20 (sekmadienį) Šaukoto bažnyčioje š v .   R o k o   a t l a i d a i 13 val. iškilmingas šv. Mišias su procesija aukos kunigas svečias Kęstutis Švabinskas, Pociūnėlių ir Palonų klebonas. Po šv. Mišių – renginiai Šaukoto kultūros namuose: 14 val. 30 min. – šventinis minėjimas, gražiai tvarkomų sodybų šeimininkų […]

18Rgp 2017

PROGRAMA Rugpjūčio 18 d. (penktadienis) 18 val.Šv. Mišios Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčioje 19:00 Naujosios Akmenės suaugusiųjų mėgėjų teatro spektaklis „Paskutinė vakarienė“. Rugpjūčio 19 d. (šeštadienis) 10 val. Šv. Mišios 10 val. Krepšinio ir tinklinio varžybos gimnazijos sporto aikštyne. 11 val. Švč. Sakramento adoracija, laikas išpažinčiai ir asmeninei maldai 12 val. Šv. Mišios ir Šv. Roko […]

15Rgp 2017

Vida URBONIENĖ Skaistgirio Šv. Jurgio parapijoje Žolinė, Šv. Mergelės Marijos Dangun ėmimo šventė, vyko net dvi dienas. Pasak skaistgiriečių, Žolinė – tai dvi šventės viename: tai kartu ir katalikiška, ir gamtos šventė. Žolinės išvakarėse iškilmės prasidėjo gamtos švente vykusia Skaistgirio miestelio poilsio zonoje – Uolyno tvenkinių pakrantėje. Miestelio rytų kvartalas, vienijantis  Aušros, Donylių, Rūtų, Eglių […]

15Rgp 2017

Rugpjūčio 15 d. Šeduvoje organizuota šventė „Žolinės vainikas“. Žolinė – tai kasmetinė spalvinga šeduviškių šventė, švenčiama jau keliolika metų. Keletas akimirkų Šeduvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje: Šeduvos klebonas kun. Virginijus Kazaitis Talkino Šiaulėnų klebonas kun. Jonas Bagdonas Žolinę Šiaulėnų bažnyčioje švenčia ir valdžios atstovai.  

04Rgp 2017

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Rugpjūčio 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės už taiką mūsų širdyse, mūsų šeimose ir visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Irake ir Sirijoje   17.30               Vakarinė liturginė valanda                          Galimybė Sutaikinimo sakramentui 18.00               Šv. Mišios […]

03Rgp 2017

Rugpjūčio 3 d. vakarą Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje koncertavo Vilniaus Čiurlionio kvartetas, Maironio poeziją skaitė Kauno dramos teatro direktorius aktorius Egidijus Stancikas.                            

30Lie 2017

Liepos 26–30 dienomis netoli Kryžių kalno, Angelų svetainės sodyboje, palapinėse ir svečių namuose, buvo įsikūrusios šeimos, kurios dalyvavo trečią kartą Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenės organizuotoje katalikiškoje šeimų stovykloje. Per stovykloje praleistą laiką šeimos tobulėjo dvasiškai, daug laiko skyrė gilesniam Dievo pažinimui, paskaitoms, susitikimams, bendravimui. „Tai buvo savaitė bendrystės, meilės, dosnumo, gilesnio vienas kito […]

30Lie 2017

Liepos 30 (sekmadienį) Šiaulėnų šv. Onos bažnyčioje T i t u l i n i a i   š v .   O n o s   a t l a i d a i  10 val. 30 min. – votyvinės atlaidų šv. Mišios; 12 val. – iškilmingas sumos šv. Mišias su procesija aukos kunigas […]

30Lie 2017

1997 m., praėjus dviem mėnesiams po Šiaulių vyskupijos įsteigimo ir tik savaitei po iškilmingo ingreso į Šiaulių katedrą, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atgaivino Kryžių kalno atlaidus. Šiais, 2017 m., organizuoti dvidešimtieji Kryžių kalno atlaidai Šiaulių vyskupijoje pasižymėjo dalyvių gausa ir nepaprastai gražiu saulėtu oru. 11 val. vadovaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui,  pro šalį skubant dviratininkams-lenktynininkams, […]

29Lie 2017

Kryžių kalno atlaidai tradiciškai prasidėjo vigilija. Liepos 29 d. 19 val. prie šv. popiežiaus Jono Pauliaus II dovanoto kryžiaus susirinkę maldininkai džiugiai sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bendruomenės narės pagarbino Kryžių liturginiu šokiu. Jam ruoštasi netoli Kryžių kalno vykusioje šeimų stovykloje, kurią organizavo jėzuitų bendruomenė. Šios stovyklos dramos būrelis parengė […]

18Lie 2017

Kun. Stanislovas Žukauskis atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų  ir paskirtas Šakynos Šv. arkangelo Mykolo ir Žarėnų – Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebonu, įpareigojant rūpintis koplyčia Agailiuose, esančią Šakynos seniūnijoje. Kun. Jordanas URBONAS atleistas iš Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijų klebono pareigų bei įpareigojimo aptarnauti koplyčią […]

15Lie 2017

Liepos 15 d. Kelno katedros kriptoje buvo palaidotas kardinolas Joachimas Meisneris, viena ryškiausių mūsų laikų Bažnyčios gyvenimo figūrų, gerbiamas ir mylimas ganytojas, daug nusipelnęs iš komunizmo išsivadavusios vidurio ir rytų Europos Bažnyčios atgimimui. Kardinolo laidotuvėse dalyvavo šeši kardinolai ir trys dešimtys vyskupų, tarp jų ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Daugiau skaitykite http://lt.radiovaticana.va Daugiau nuotraukų… ———————————————————– Kelno […]

07Lie 2017

Liepos 7 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo šv. Mišioms bei ėjo Kryžiaus kelią Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Ši diena buvo skirta kelininkams. Melsta Dievo palaimos transporto ir kelių priežiūros tarnybų darbuotojams bei jų šeimoms. Daugiau nuotraukų…

06Lie 2017

2017 metų liepos 6-ąją, Lietuvos valstybės dieną, atsiliepdamas į kvietimą Tautišką giesmę giedoti ant piliakalnių, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė tikinčiuosius rinktis visiems itin brangioje vietoje – ant Jurgaičių piliakalnio, vadinamo visame pasaulyje gerai žinomo Kryžių kalno vardu. Į kvietimą atsiliepė gausus šiauliečių ir miesto svečių būrys.   Daugiau nuotraukų…  

02Lie 2017

2017 m. BIRŽELIO 27 d. – LIEPOS 2 d. PAŠVITINIO PARAPIJOS NAMUOSE VYKO STOVYKLA VAIKAMS „AR GIRDI? LAISVĖ TAVE KVIEČIA!“ Nepaprastai džiugu matyti stovyklos tęstinumą, kadangi didžioji dalis vaikų dalyvavo stovykloje jau trečius metus. Tai krikščioniška stovykla 9 – 13 metų vaikams, kurioje šauni jaunimo ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių  komanda, svečiai, Joniškio dekanas […]

Aktualijos

Nuorodos

2017 m. rugpjūčio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lie   Rgs »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031