Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

25Geg 2018

Pradedama popiežiaus Pranciškaus vizito savanorių registracija. Kad popiežiaus viešnagė Lietuvoje praeitų sklandžiai, prireiks apie tūkstančio savanorių Vilniuje ir Kaune. Savanorių registracija svetainėje popieziausvizitas.lt vyks iki rugpjūčio 1 d.

27Geg 2018

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 05 d. […]

01Bir 2018

VAIKŲ GYNIMO DIENĄ visus maloniai kviečiame į MALDOS ŽYGĮ UŽ GYVYBĘ birželio 1 d. (penktadienį) Maldos žygiui vadovaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šis maldos žygis – mūsų atgaila ir atsiprašymas Dievo už tai, kad milijonams pradėtų kūdikėlių patys tėvai neleidžia ateiti į pasaulį 11.00 val. renkamės Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje 14.00 val. […]

15Bir 2018

Marija – Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, laukiami visi žmonės, kuriems Švenčiausioji Mergelė Marija yra brangi. Mums Marija yra Motina ir tikėjimo, vilties, meilės Mokytoja. Mokytoja, kurią mes mylime, kuria mes pasitikime, kurios mes klausomės. Motina ir Mokytoja, kurios pavyzdžiu mes sekame. Kviečiame visus į Šiluvą atnaujinti savo […]

01Rgp 2018

Rengiantis Šventojo Tėvo Pranciškaus atvykimui ir minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metus, Lietuvoje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Šiaulių vyskupijos bažnyčiose Adoracija vyks nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 31 d. Maloniai kviečiame dalyvauti! Adoratio — lot. k. garbinimas, žavėjimasis. Adoracijoje kaip jokioje kitoje maldoje iš tikro esame Dievo akivaizdoje. Tik tikėjimu galime priimti tokį neįmanomą […]

27Spa 2018

Spalio 27 d. (šeštadienį) Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ ATSINAUJINIMO DIENA

Kronika

26Geg 2018

Gegužės 26 diena Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre prasidėjo jau tradiciniais tampančiais maldos pusryčiais. Šių pusryčių esmė – pabendrauti neformalioje aplinkoje, aptarti aktualius šiandienos bažnyčios ir visuomenės gyvenimo klausimus, pasigilint į Kristaus mokymą. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto ir rajono valdžios atstovai, europarlamentarai, seimo nariai, visuomenės, kultūros, meno, mokslo atstovai, organizacijų vadovai. Artėjant Tėvo dienai, pristatyta Dievo-Tėvo samprata, […]

25Geg 2018

Gegužės 25 d. vakare Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su Šiaulių vyskupijos Šeimos ir Jaunimo centrų direktoriais vyko į Radviliškį, kur susitiko su dekanato kunigais, katechetais ir Šeimos centro atstovais. Visi kartu svarstė vaikučių ruošimą I-jai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Aptartos sužadėtinių ruošimo Santuokos Sakramentui problemos. Pasidžiaugta, jog atsirado jauna savanorių šeima, pasiruošusi bendrauti su […]

23Geg 2018

Gegužės 23 d. kun. domininkonas Saulius Rumšas Šiaulių vyskupijos nuolatinės kunigų formacijos susitikime kalbėjo apie būsimo Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje svarbiausius įvykius.     Kunigai kėlė klausimus, į kuriuos prelegentas kun. Saulius mielai atsakinėjo, ragindamas aktyviai, su užsidegimu kviesti žmones susitikti su Popiežiumi. Einamuosius reikalus kunigams priminė vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza.

20Geg 2018

Gegužės 19-20 d.  šiauliečius ir miesto svečius sukvietė Šimtmečio tautų Sekminių šventė. Šimtmečio, nes Lietuva švenčia 100 metų jubiliejų, tautų – nes suvienijo skirtingas Šiaulių krašto tautines ir religines bendrijas. Šventę organizavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia, Šiaulių veiklių žmonių bendrija. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Šiauliuose pirmą […]

13Geg 2018

Gegužės 13 d. 12.30 val. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino naujai įmontuotus vargonus. Šventoriuje ganytoją sutiko parapijos klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas. Iš Šveicarijos atvežtus vargonus naujai erdvei pritaikė ir sumontavo Aloyzas Lizdenis su sūnumi Vilmantu. Vargonais šv. Mišių metu grojo Andriaus Bartulio suburtas choras. Pirmąjį koncertą dovanojo […]

13Geg 2018

Gegužės 13 dienos rytą, sekmadienį, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sutvirtino Meškuičių Šv. vysk. Stanislovo parapijos jaunuolius. Meškuičių klebonas kun. Vytautas Ripinskis. Daugiau nuotraukų…

12Geg 2018

Gegužės 12 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą teikė Pamūšio bažnyčioje (Pakruojo r.). Parapiją aptarnauja Pakruojo klebonas kun. dek. Remigijus Čekavičius. Daugiau nuotraukų…

11Geg 2018

Gegužės 11-13 dienomis Šiauliuose vyko iškili prof. Stasio Šalkauskio paminėjimui skirta „Išminties šventė“. Trijų dienų renginys, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui, padėjo geriau susipažinti su neeiline S. Šalkauskio asmenybe, jo katalikiškos krypties filosofijos mokymu bei Katalikų Bažnyčios Socialinio mokymo pagrindais. Renginį globojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, […]

11Geg 2018

Gegužės 11 d. Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje skambėjo giesmių šventė „GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI“ Daugiau nuotraukų…

10Geg 2018

Gegužės 10 dieną Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė pakvietė Tarptautinę Šeimos dieną paminėti Šiaulių katedroje. Šv. Mišias už šeimas aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncertinę programą atliko berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė). Po renginio visi buvo pakviesti į Pastoracinio centro kiemelį pabendrauti prie arbatos […]

06Geg 2018

Motinos diena Šiaulių vyskupijoje skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui paminėti. Renginys prasidėjo Katedroje 11.00 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Į Šventinį renginį, kuris vyko Pastoracinio centro didžiojoje salėje, sunkiai tilpo visi norintieji. Pranciškonas t. Severinas Holocher OFM skaitė pranešimą apie motinystės reikšmę ir svarbą. Dainomis ir […]

04Geg 2018

Gegužės 4 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Balvus, esančius šiaurės rytų Latvijoje, į renginį, skirtą dievdirbio kun. ANTANO RIMAVIČIAUS atminčiai bei indėlio į Latvijos kultūrą ir dvasingumą paminėti. Antanas Rimavičius gimė Šakynoje, šiuo metu priklausančioje Šiaulių vyskupijai, baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. Įšventintas kunigu, kunigavo katalikiškoje Latgaloje, čia pasižymėjo kaip aktyvus ganytojas, nagingas bažnyčių […]

04Geg 2018

Gegužės 4 d. (penktadienį) Šventojo Florijono – ugniagesių globėjo minėjimas. 10.00 val. šv. Mišios Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. 13.00 val. Minėjimas koncertų salėje „Saulė“. Bus rodomas Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis „Vardan tos“, režisierius Aidas Giniotis. Kviečiame drauge melstis už priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojus ir visus nukentėjusius nuo gaisrų.