Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

23Kov 2019

Kovo 23 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) Tradicinė Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija „Dievo Sūnus ateina pas visus be išimties“ apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą. Renginys skirtas sužadėtinių rengėjams, savanoriams, kunigams, lektoriams ir visiems pastoracinio darbo su sužadėtiniais dalyviams DIENOTVARKĖ: 9.00 – 10.00 – Registracija 10.00 – 10.15 – Sveikinimo žodis. Rektorius Prof. […]

24Kov 2019

Kovo 24 d. 10.00 val. Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišios, kurių metu pagerbsime altaristą jubiliatą A L G I R D Ą   P A K A M A N Į, švenčiantį kunigystės 60 metų jubiliejų. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis  

27Kov 2019

Kovo 27 dieną 18:00 val. Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje Šv. Mišios už a.a. kun. Ladislovą Baliūną (pirmosios metinės). Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

29Kov 2019

Nuo kovo 29-osios 8.00 val. iki kovo 30-osios 7.00 val. (penktadienis – šeštadienis) Šiaulių katedroje „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švenčiausiojo Sakramento adoracija „Nė aš tavęs nepasmerksiu“ Daugiau…

06Bal 2019

G A V Ė N I O S   R E K O L E K C I J O S Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje                Prasideda: balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val.                tęsiasi: V Gavėnios sekmadienį, balandžio mėn. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas – Generolo Jono […]

01Geg 2019

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 01 d. […]

Kronika

19Kov 2019

Kovo 19 d. (antradienį) 11.00 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šv. Juozapas – švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, kilęs iš Dovydo giminės, gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus.

15Kov 2019

Tęsiame rubriką, skirtą tikybos mokytojams. Mokytojas Gediminas, kuris į kiekvieną vaiką žiūri kaip į asmenybę, kuris nepraeina pro nuliūdusį ir kuris stengiasi dalintis vaiką slegiančiais rūpesčiais vasarą ortganizuodamas stovyklas, sako, kad jam paguodos ir vilties šaltinis yra giesmė ir daina:  Nuo pat mažens iki šios dienos mane lydi giesmės ir dainos. Menu lyg šiandien močiutės […]

14Kov 2019

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras nuo kovo 14 d. kviečia 13-17 metų jaunimą į savęs pažinimo grupę. Tai laikas ir erdvė bendravimui, savęs ir kito geresniam pažinimui, diskusijoms įvairiais rūpimais klausimais. Susitikimai vyks ketvirtadieniais 17 val. Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, Tilžės g. 186. Registracija žemiau pateiktoje nuorodoje arba tel. 8 636 68760: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBnYNZ0O61_BC9u1sjPip1dyyH59hVuACWcWslnz13Cjd9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2SlL3_JrX-cXN15_4Mjqwjuu9zqCQYaKSUzgN9uS0WwnS1admblWWxP94 Daugiau informacijos apie […]

13Kov 2019

„Kiekvienais metais per Motiną Bažnyčią Dievas kviečia tikinčiuosius, kad „sąžinę apsivalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų“, naudodamiesi atgimimo sakramentais pasiektume Dievo vaikų malonės pilnatvę“ Popiežiaus PRANCIŠKAUS 2019 m. žinia gavėniai: „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)  

11Kov 2019

Kovo 11 d. Po iškilmingų šv. Mišių katedroje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje Šiaulių Šv. Elzbietos katalikių moterų susirinkimas: MOČIUTE, SENELI, TĖVELI, MAMYTE, SAUGKIME JAUNIMĄ NUO ARTĖJANČIŲ GRĖSMIŲ Renginį globoja J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Visus maloniai kviečiame! Tel. pasiteiravimui +370 616 59191 arba (41) 42 84 78

06Kov 2019

Kovo 6 d. (trečiadienį) 11.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Aukos J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą […]

04Kov 2019

Kovo 4 d., minint Šv. Kazimierą – Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių jaunimo globėją, Šiaulių vyskupijos jaunimo centras 16 val. kviečia vyresnių klasių moksleivius (7-12 kl.) ir studentus pokalbiui prie arbatos puodelio – susipažinti su Ateitininkų organizacija, sužinoti apie įvairius renginius jaunimui Šiauliuose ir visoje Lietuvoje. Jei Tau smalsu, kas yra ateitininkai, jei nori prisijungti […]

04Kov 2019

Kovo 4 d. 11.00 val. šv. Mišios Šiaulių katedroje. Karalaitis šv. Kazimieras buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir švč. Mergelei Marijai. 1602 m. paskelbtas šventuoju, 1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo globėju.

03Kov 2019

2019 m. kovo 2-3 d. Žagarėje vyko katalikiško jaunimo savaitgalio rekolekcijos „Stipriau už neapykantą“. Dalyvavo jaunimas iš Joniškio raj. ir kitų vietų. Organizavo Joniškio dekanas kunigas Eduardas Semaška. Vadovavo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių (Marijos tarnaitės) sesutės vienuolės iš Panevėžio ir jaunieji pagalbininkai savanoriai.

03Kov 2019

Kovo 3 d.  Maldos už lietuvius pasaulyje diena Laiškas maldos už lietuvius pasaulyje dienai Šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, tad 2019 m. ypač kviečiame melstis už gausias, iniciatyvias ir aktyvias lietuvių bendruomenes.

01Kov 2019

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Kovo 1 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes, už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Šventojoje Žemėje ir Sirijoje, Kartu paminėsime penkerių metų sukaktį nuo maldos už Ukrainą […]

01Kov 2019

Kovo 1-3 dienomis Vilniuje vyks Šv. Kazimiero savaitgalis, kuriame kviečiami dalyvauti 5-12 klasių mokiniai, besidomintys ateitininkų veikla. Šv. Kazimiero savaitgalis – tai galimybė geriau pažinti ateitininkus, pabendrauti su bendraminčiais, pagilinti savo žinias per paskaitėles, žaidimus ir kitas užduotis padėsiančias geriau suprasti, kas yra žmogus ir kam jis yra pašauktas. Savaitgalio metu bus kalbama apie žmogaus […]

27Vas 2019

Vasario 27 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko knygos ir trumpametražinio dokumentinio filmo „Gulago partizanai“ pristatymas. Knyga ir filmas skirti 1953-1955 m. Norilsko, Vorkutos ir Kengyro lagerių kalinių sukilimų istorijai, papasakotai pačių dalyvių lūpomis. Nors šie sukilimai buvo žiauriai numalšinti, autorių Pauliaus Saudargo ir Godos Karazijaitės teigimu, jaunimui reikia didvyrių ir herojų. Net jei […]

27Vas 2019

Vasario 26-27 d. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir veiklos koordinatorė Laura Pasavodskytė dalyvavo Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdyje Telšiuose, kur vyskupijų jaunimo centrų ir akademinės sielovados atstovai svarstė 2020-aisiais metais birželio 26-28 d. Šiauliuose vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų klausimus, drauge šventė Šv. Mišias, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje apie Telšius. Susitikimo metu taip […]

25Vas 2019

Pristatome naują rubriką: „Tapti visiems viskuo: tikybos mokytojas“. Tapęs „visiems viskuo“, – taip šventasis popiežius Jonas Paulius II apibūdino pal. Jurgį Matulaitį, kurio vyskupystės šimtmetį šią vasarą minėsime. Ši nelengva užduotis keliama ir tikybos mokytojams. Nesunku savo tikėjimu dalintis tarp tikinčiųjų, o žiniomis ir išmintimi – su tais, kurie nori klausytis. Tačiau tikybos mokytojai mokyklose […]