Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

24Bir 2019

„Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996). Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka pagal datą: Diena Laikas Vieta Gegužės 01 d. […]

Kronika

14Bir 2019

Kviečiame visus į koncertą, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Koncerte bus atlikta Franzo Josepho Haydno „Missa in tempore belli“. J. Haydnas šį kūrinį sukūrė 1796 m. Eizenštate, Austrijai aktyviai angažuojantis į karinę kampaniją, lydėjusią visą Europą išjudinusius Didžiosios Prancūzų revoliucijos įvykius. „Karo meto mišios“ – viena iš […]

12Bir 2019

Birželio 10-14 Lietuvoje lankosi Arkivyskupas Jorge Carlos Patron Wong. Arkiv. Jorge Carlos Patron Wong yra Dvasininkų kongregacijos sekretorius seminarijų reikalams. Lankėsi Vilniaus ir Kauno bei Telšių kunigų seminarijose, o birželio 12 dienos popietę aplankė ir Kryžių kalną bei Pranciškonų vienuolyną Kryžių kalno artumoje. Nepaprastai gilų įspūdį padarė apsilankymas Kryžių kalne. Daugiau apie Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus […]

09Bir 2019

Birželio 9 dieną Šiaulių Talkšos ežero pakrantėje švęstos Sekminės „Būkite drąsios širdies“. Įvairių miesto krikščionių bendruomenių šlovintojai rinkosi jau 8 val. ryto ir giesmėmis šlovino Viešpatį. Po pietų atvyko bendruomenių dvasininkai. Susirinkusius sveikino ir Sekminių liturgiją vedė šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pavakary mesijinių žydų bendruomenė iš Sankt Peterburgo kvietė liturginiams šokiams. Vaišintasi koše, arbata ir […]

08Bir 2019

Birželio 8 d. Krokuvoje kardinolas Giovanni Angelo Becciu aukojo padėkos Mišias už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. Su kardinolu Krokuvos Marijos bazilikoje celebravo daug vyskupų iš Lenkijos, Lietuvos. Kardinolo Giovanni Angelo Becciu homilija apie pal. Mykolą Giedraitį. Iš Sardinijos kilęs 69 metų arkivyskupas Giovanni Angelo Becciu yra buvęs Šventojo Sosto diplomatas, tarnavęs apaštališkuoju nuncijumi Angoloje, San […]

08Bir 2019

Birželio 8 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Kuršėnus, kur aukojo dvejas šv. Mišias ir  jų metu Sutvirtinimo sakramentą suteikė 105 tikintiesiems. Pirmosios šv. Mišios aukotos 16 val., sakramentas teiktas 51 sutvirtinamajam. Antrųjų, 18 val. prasidėjusių šv. Mišių metu sakramentas suteiktas 54 tikintiesiems. Daugiau nuotraukų…

07Bir 2019

Š.m. birželio 07 d. (penktadienį) Organizuojama kelionė į  V I L N I A U S   K A L V A R I J A S 05.00 Išvykimas nuo Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro (Tilžės g. 186). 10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios bažnyčios. Melsimės už vaikus ir brangią Tėvynę. 14.00 Šv. Mišios bažnyčioje. Po […]

04Bir 2019

Birželio 4 d. Aukštelkės bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis Sutvirtinimo sakramentą suteikė 7 merginoms. Anot ganytojo, nesvarbu, kiek tikinčiųjų prašo Sutvirtinimo sakramento, svarbu, kad šventė vyktų savoje parapijoje. Daugiau nuotraukų…  

02Bir 2019

AGAILIŲ  KOPLYČIOJE /Šakynos sen., Šiaulių r./ ŠEŠTINIŲ  ATLAIDAI Birželio 2 d     15 val. Šv. Mišios : kun. Remigijus  Jurevičius,                          Vargonininkas R. Mickevičius,                         Smuikas : Greta  Keraitė. Po šv. Mišiu koncertuoja  Raudėnų ir Sauginių kaimo kapelos. Po  koncerto  suneštinės  vaišės/agapė KVIEČIAME  DALYVAUTI   /Klebonas kun. S Žukauskis ir reng. Organizatoriai/

02Bir 2019

Tėti tėti, kaip gera man Tave turėti! Birželio 2 d. (sekmadienis), per TĖVO DIENĄ, t. Stasys Kazėnas SJ kviečia visus tėčius kartu su savo vaikais dviračiais važiuoti į Kryžių kalną. 9 val. šv. Mišios šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Prieš kelionę 10 val. dviračių kolona, lydima policijos pareigūnų, nuo Jono Pauliaus II paminklo (Vilniaus g. 247B) […]

01Bir 2019

Gegužės 1 d. Tytuvėnuose buvo paminėtas 70 metų gimnazijos jubiliejus. Šventėje dalyvavo šią mokyklą baigęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.   Daugiau nuotraukų…