Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

19Sau 2017

Sausio 18–25 dienomis kartu su viso pasaulio krikščionimis švęsime ekumeninę savaitę, t.y. susikaupsime maldai už krikščionių vienybę. 2017 m. Ekumeninių pamaldų tema „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“ (plg. 2 Kor 5, 14–20) Sausio 19 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. Kviečiame visus krikščionis rinktis bendrai maldai ir dalyvauti ekumeninėse pamaldose Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje.  ________________________ […]

21Sau 2017

 Aramėjiškai Jėzaus pasakyti žodžiai mirusiai Jayaro dukteriai „Talita kum!“ (Mk 5,41) reiškia „mergaite, kelkis!“ Seminaras vyks 2017 m. sausio 21 d. (šeštadienį). Pradžia 10.00 val., pabaiga 15.00 val. Šiaulių Jėzuitų mokykla (Vilniaus g. 247b), Šiauliai Prašome turėti patogią avalynę šokiams. Seminarą veda: Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė Registracija į seminarą būtina. tel. 868242882 (Liuda) arba el.paštu: info.svignacas@gmail.com. […]

26Sau 2017

Dekanatų Adoracijos Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Sakramento koplyčioje tvarka: Mėnuo                     diena                   dekanatas Sausis                      26–27 d.               Joniškio dekanatas Vasaris                     23–24 d.               Kelmės dekanatas Kovas                       30–31 d.               Radviliškio dekanatas Balandis                   27–28 d.               Šiaulių dekanatas Gegužė                     25–26 d.               Pakruojo dekanatas Birželis                    29–30 d.               Joniškio dekanatas Liepa                        27–28 d.               Šiaulių dekanatas Rugpjūtis                 24–25 d.               Radviliškio dekanatas […]

27Sau 2017

Sausio 27-29 dienomis Šiauliuose vyks studentų ateitininkų žiemos akademija. Kviečiame dalyvauti studentus ateitininkus, kandidatus ir visus, besidominčius ateitininkų veikla. Akademijos tema – „Misijos“: Misijų istorija – kaip plito krikščionybė visame pasaulyje, padedant misionieriams, kodėl jiems buvo svarbu skleisti tikėjimą ir kaip jie tą darė. Misionieriai tolimuose kraštuose – kaip jie veikia šiandien, kaip pasiruošti tokiam […]

27Sau 2017

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIRTIES – GIMIMO DANGUI 90-OSIOS METINĖS LITURGINIS MINĖJIMAS ir PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS KONFERENCIJA  2017 m. sausio 27 d., penktadienis MARIJAMPOLĖ   PROGRAMA   10.00   Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2) 10.15   Sveikinimo žodžiai 10.30  Konferencija: Arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ųjų metinių belaukiant: įvykio reikšmė anuomet E. Sigitas Tamkevičius, Kauno […]

02Vas 2017

Vasario 2 d. Grabnyčios – Viešpaties Paaukojimo šventė. 17.00 val. Šiaulių katedroje šv. Mišias aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Bus šventinamos žvakės. Melsimės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.  

Kronika

09Sau 2017

Šiaulių jėzuitų mokykla, kuri savo ugdomąją veiklą pradėjo 2016 m. rugsėjo 1 d., Kristaus gimimo šventę šventė pirmą kartą. Nedrąsiai, bet vaikiškai tyromis širdimis ir didelėmis bei nuostabos pilnomis akimis. Mat viskas yra įdomu, viskas smalsu, visko norisi paskanauti, viską išgyventi. Advento laikas buvo pilnas šviesos. Kas savaitę įžiebiamos Advento vainiko žvakės vis ryškiau nušvietė […]

08Sau 2017

Vida URBONIENĖ  Skaistgirio gimnazijos bendruomenės sumanymu, po kelių dešimtmečių miestelio gatvėse buvo galima sutikti Tris Karalius. Pirmiausia jie užsuko į Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčią, prie prakartėlės sugiedojo giesmę, pasidžiaugė mokinių sukurtomis viena už kitą įspūdingesnėmis prakartėlėmis ir patraukė per miestelį nešdami auksą, smilkalus ir mirą. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras aplankė ugniagesius, kultūros, bibliotekos, seniūnijos, ambulatorijos […]

08Sau 2017

Sausio 8 d. šeimas sukvietė tradicinė, jau šešioliktoji Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Pašventink juos tiesa“ (Jn 17, 17). Seniai Šiaulių vyskupijos ribas išaugusiame renginyje šventine nuotaika su šiauliečiais dalijosi svečiai iš Vilniaus, Kauno, Trakų, Mažeikių, Naujosios Akmenės ir kitų Lietuvos miestų. 12.00 val. Šeimų šventė prasidėjo katecheze, kurią vedė Kelmės dekanas, kun. liturg. lic. Mindaugas […]

06Sau 2017

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą kartu su tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.  Sausio 6 d., pirmąjį mėnesio penktadienį,   Melsimės atsiteisimo intencija už savo ir visų žmonių nuodėmes,  už taiką visame pasaulyje, ypač Ukrainoje, Irake ir Sirijoje, prašysime malonės tinkamai paruošti savo širdis Viešpaties Gimimo šventėms. . […]

06Sau 2017

Sausio 6 d. Katalikų bažnyčia švenčia Viešpaties apsireiškimo, Lietuvoje vadinama Trijų Karalių, iškilmę. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šv. Mišias 10 val., aukojo Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno bažnyčioje. Daugiau nuotraukų…  

01Sau 2017

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras organizavo kelionę į Taizé Europos jaunimo susitikimą Rygoje 2016 12 28 – 2017 01 01. Naujametinius Europos jaunimo susitikimus Taizé bendruomenė kasmet organizuoja jau keturis dešimtmečius. Pirmasis toks susitikimas, surengtas Taizé bendruomenės įkūrėjo ir ilgamečio vadovo brolio Roger iniciatyva, įvyko 1978 m. gruodžio 28 – 1979 sausio 1 dienomis Paryžiuje. Bendravimas […]

31Gru 2016

Gruodžio 31 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vyko į Latvijos sostinę Rygą, kur susitiko su Lietuvos jaunuoliais, dalyvaujančiais Taize Europos jaunimo susitikime. 15 val. Rygos Šv. Alberto bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Eucharistijos aukai: „Šv Mišias aukojame už jus, mielas jaunime, kad Lietuva prisikeltų naujam džiaugsmo, tikėjimo, vilties gyvenimui“, – sakė Jo Ekscelencija. Kartu […]

26Gru 2016

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos „Pradžia ir pagrindas“ gruodžio 26-31 d. Šiauliuose jėzuitų namuose, veda kun. tėvas Stasys Kazėnas, SJ. Registracija iki gruodžio 20 d. el. paštu info.švignacas@gmail.com arba tel. 8698 33300 . Paros su maitinimu kaina (nakvynė, maitinimas, programa) 20 eur. Kaina neturi būti kliūtis nedalyvauti rekolekcijose, atsižvelgiama į galimybes. Visada galima susitarti. Daugiau apie […]

25Gru 2016

Vilnius, 2016 m. gruodžio 24 d. Tiesa padarys jus laisvus! Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!   Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena šį didį džiaugsmą, aidintį gausios dangaus kareivijos giesmėje: “Garbė Dievui […]

25Gru 2016

DANGAUS TĖVO MEILĖS DOVANA  Brangūs broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, mieli geros valios žmonės!  „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16). Dievo Sūnus Jėzus Kristus paliko dangų, atėjo pas mus gimdamas Betliejaus prakartėlėje ir tapo panašus į mus viskuo, išskyrus […]

24Gru 2016

Visų lūpose jau greitai skambės sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį… (www.bernardinai.lt) Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Šv. Mišių tvarka:

24Gru 2016

Šalia Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios, pirmą kartą, įrengta Žmogaus dydžio prakartėlė. Kviečiame pasigrožėti ir pasimelsti. Gruodžio 24d. Piemenėlių Šv. Mišios 21:00val. Gruodžio 25d. Šv. Mišios 12:00 Gruodžio 26d. Šv. Mišios 12:00   Nuotraukos Ievos Skritauskaitės

22Gru 2016

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Respublikinės Šiaulių ligoninės didžiojoje salėje, esančioje Chirurginiame skyriuje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Melstasi už visą ligoninės bendruomenę. Šv. Mišių metu giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos Liturginis choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Po šv. Mišių Šiaulių ganytojas pasiliko pabendrauti su susirinkusiaisiais, pristatė 2017 m. kalendorių „Išganytojo […]

22Gru 2016

Gruodžio 22 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos būstinėje. Užkardai vadovauja majoras Saulius Baltakis. Adventinio susitikimo metu Šiaulių ganytojas kvietė giliau pažvelgti į Jėzaus Kristaus gyvenimo slėpinį, pristatė 2017 metų kalendorių „Išganytojos relikvijos“. Vyskupas Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos pareigūnams taip pat įteikė padėkas už pagalbą rugsėjį vykusio piligriminio žygio […]

21Gru 2016

Gruodžio 21 d. pavakarę Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankėsi vaikų lopšelyje darželyje “COLIUKĖ”. Vyko tėvų ir vaikučių Advento vakaras. Teatralizuotai pristatytas pasakojimas apie keturias žvakutes: buvo uždegtos 4 žvakutės: Pirma – ramybės žvakutė užgęso, kadangi ramybės nėra pasaulyje. Antra  – tikėjimo žvakutė užgęso, kadangi tikėjimas nebranginamas. Trečia – meilės žvakutė užgęso, kadangi šiandien Meilė nemylima. Tada […]

19Gru 2016

Gruodžio 19 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikų koplyčioje. Koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Po pamaldų ganytojas pristatė  2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“, kuriame – paties Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukos. Fotografuota įvairiose Europos Bažnyčiose piligriminių kelionių metu. Nuotraukose pristatomi Jėzaus Kristaus gimimą, kančią, […]

19Gru 2016

„Airijos diena“ su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu kalbėjo apie Kalėdų džiaugsmą, švenčių virtimą apsipirkimo laikotarpiu, skaudžias emigracijos pasekmes, kai tėvai praranda vaikus, apie artimo meilę ir viltį, kad gyvenimas Lietuvoje gerės. Airijos lietuviams vyskupas linkėjo: Mielieji lietuviai, kurie esate išvykę į tolimąją Airiją, pirmiausia palinkėčiau, kad kiekvienas įsileistumėte į savo širdį Kristų – gyvenimo davėją. […]

18Gru 2016

Gruodžio 15 dienos ryte Betliejaus Taikos ugnis traukiniu atkeliavo į Šiaulius. Šiaulių televizijos reportažas: . Ją platina ir pasitiko Žemaitijos skautų, bei Lietuvos skautijos Šiaulių krašto nariai. Jėzaus Kristaus gimimo bazilikoje Betliejuje žmonės melsdamiesi uždega žvakes. Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje, vykdant socialinę paramos akciją „Šviesa tamsoje“, kai vienas ypač daug gero nuveikęs vaikas […]

Aktualijos

Nuorodos

2017 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru   Vas »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031